Opět bude další pokus o mc server. Tentokrát to nebude klasický mc server, bude to faction server (více zde https://www.spigotmc.org/resources/factions.1900/). Ve zkratce si hráči budou vytvářet vlastní cechy a spojenectví a budou dobývat základny ostatních cechů. Server spustíme do konce tohoto měsíce.