PDA

Zobrazit normální verzi : 98 dní VIP - logická súťažViRPo
07-03-14, 12:26
Ahojte!

Vyhlasujem súťaž v riešení logických a matematických úloh, keďže sú to oblasti mne blízke

http://i.imgur.com/YYHt1tS.jpg

Pravidlá:
-neznalosť pravidiel neospravedlňuje
-budú uverejnené 3 príklady
-uverejnee budú 7.3.2014 o 16:00
-každý príklad má jednoznačné riešenie
-ak má riešenie viac možností, je potrebné uviesť všetky možnosti
-ku výsledku napíšte krátky popis, ako ste príklad riešili
-ak váš popis bude nesprávny a z nejakého dôvodu sa aj tak dostanete ku správnej odpovedi, ráta sa vaša odpoveď ako nesprávna
-hrá sa o 3*VIP na mesiac + 1*VIP na 8 dní
-8 dňové VIP dostane náhodný človek, ktorý napíše aspoň jeden výsledok do tohoto threadu
-mesačné VIP dostane človek, ktorý ako prvý správne vyrieši jednu úlohu
-každý môže vyhrať maximálne jedno mesačné VIP, teda sa zaráta prvá správne vyriešenáuloha a ostatné jeho odpovede budú ignorované
-editovať môžete, ak však niekto správne vyrieši úlohu s časom lepším, než čas vášho editu, zaráta sa jeho odpoveď

TLDR (Too long, didn't read):
-každý max 1 mesačné VIP
-3 príklady o 16:00
-krátky popis postupu riešenia + výsledok
-8 dňové VIP bude losované zo všetkých príspevkov s odpoveďou aspoň na 1 príklad

Ukážkový nesúťažný príklad:
Kotel beží po štvorcovom ihrisku. Obehne ho 5-krát. Ak by bola strana ihriska o niekoľko metrov menšia, musel by ho obehnúť 10 krát, aby prebehol rovnako veľa, ako pri pôvodnej veľkosti ihriska. Ak by tieto dve ihriská spojil tak, aby sa menšie dotýkalo celou svojou stranou väčšieho, jedno obehnutie takto vytvoreného ihriska (po obvode) by meralo 100 metrov. Koľko metrov meria pôvodné ihrisko?
(výsledok je 80 metrov)

Za ceny ďakujem: ViRPovi

ZADANIA:

1. (vyriešil: example) Číslo 45 rozdeľte na súčet štyroch čísel tak, aby keď k prvému číslu pripočítame 2, od druhého odčítame 2, tretie vynásobíme 2 a štvrté vydelíme 2, vyjde vždy rovnaké číslo. Aké 4 čísla sú to?

2. (vyriešil: Kalerab) V hre "Vyhraj milióny" je 500 účastníkov a ty si jedným z nich. Každý účastník si zvolí číslo od 1 do 99 a každého úlohou je trafiť sa do čísla, ktoré bude rovné dvom tretinám priemerného zvoleného čísla. (Čo sú 2/3 priemeru: Anička dostala z matematiky jednotku, ale Janko päťku, lebo sa v noci hral CSko. Ich priemerná známka je ((1+5)/2)=3 a 2/3 sú rovné číslu 2) Aké číslo si zvolíte, aby ste vyhrali?

3. (vyriešil: Igor Mihailov) Piati admini sedeli jeden vedľa druhého za dlhým stolom a večerali. Luccy sa dozvedela, že každý z nich má inú zbraň a v ten deň chytili iný počet cheaterov. Okrem toho jej ešte povedali nasledujúce veci:
-Klampiar Jerry chytil o jedného cheatera menej ako Maršoun.
-Elektrikár, ktorý teraz sedí vedľa bankára používa Deagle.
-Muž na ľavom okraji stola je bankár, vedľa neho sedí ViRPo.
-Predavač chytil jediného cheatera a sedí na pravom kraji stola.
-Dhaaqu používa M3 a jeho priateľ z Orlanda chytil 15 cheaterov.
-Muž z New Yorku používa AWP a sedí vedľa muža, ktorý chytil jediného cheatera.
-Dexter je z Los Angeles a používa AK47.
-Muž, ktorý sedí uprostred je z Tusconu a používa M4A1.
-Bankár chytil šesť cheaterov.
-Maršoun sediaci uprosterd nie je zo St. Louis, ani nesedí vedľa muža zo St. Louis.
-Vedľa muža z New Yorku sedí muž, ktorý chytil 10 cheaterov a je profesorom
-Dexter nesedí vedľa Jerryho
Zistite, odkiaľ je každý z mužov, aké má zamestnanie, akú používa zbraň a koľko cheaterov ulovil.

ZADÁNÍ HEZKY ČESKY (vďaka ZeMi):

1. (vyriešil: example) Číslo 45 rozdělte na součet čtyř čísel tak, aby když k prvnímu číslu přičteme 2, od druhého odčečteme 2, třetí vynásobíme 2 a čtvrté vydělíme 2, vyjde vždy stejné číslo. Jaká 4 čísla to jsou?

2. (vyriešil: Kalerab) Ve hře "Vyhraj miliony" je 500 účastníků a ty jsi jedním z nich. Každý účastník si zvolí číslo od 1 do 99 a každého úlohou je trefit se do čísla, které bude odpovídat dvěma třetinám průměrného zvoleného čísla. (Co jsou 2/3 průměru: Anička dostala z matematiky jedničku, ale Janíček pětku, protože v noci hrál CSko. Jejich průměrná známka je ((1+5)/2)=3 a 2/3 odpovídají číslu 2) Jaké číslo si zvolíte, aby jste vyhráli?

3. (vyriešil: Igor Mihailov) Pět adminů sedělo jeden vedle druhého za dlouhým stolem a večeřeli. Luccy se dozvěděla, že každý z nich má jinou zbraň a v ten den chytili jiný počet cheaterů. Kromě toho jí ješte řekli následující věci:
-Klempíř Jerry chytil o jednoho cheatera méně než Maršoun.
-Elektrikář, který nyní sedí vedle bankéře používa Deagle.
-Muž na levém okraji stolu je bankéř, vedle něho sedí ViRPo.
-Prodavač chytil jediného cheatera a sedí na pravém kraji stolu.
-Dhaaqu používa M3 a jeho přítel z Orlanda chytil 15 cheaterů.
-Muž z New Yorku používá AWP a sedí vedle muže, který chytil pouze jednoho cheatera.
-Dexter je z Los Angeles a používa AK47.
-Muž, který sedí uprostřed je z Tusconu a používá M4A1.
-Bankéř chytil šest cheaterů.
-Maršoun sediaci uprosterd nie je zo St. Louis, ani nesedí vedľa muža zo St. Louis.
-Vedle muže z New Yorku sedí muž, který chytil 10 cheaterů a je profesorem.
-Dexter nesedí vedle Jerryho.
Zjistěte, odkud je každý muž, jaké má zaměstnání, jakou používá zbraň a kolik cheaterů ulovil.

http://i.imgur.com/gkvaTxT.jpg

Nezabudnite napísať vetu-dve o tom, ako ste sa ku riešeniu dostali.

Zo šiestich ľudí, ktorí hádali výsledok vyhrala 8 dní VIP Maaaaja (Likanov komentár sa neráta, keďže neodpovedal na ani jeden príklad ;) )
http://i.imgur.com/iBXuZJN.jpg

example
07-03-14, 16:07
1. je 8 , 12, 5 , 20
8plus2 je 10
12minus2 je 10
2x5 je 10
20:2 je 10
Když je sečtem je to 45.

ViRPo
07-03-14, 16:08
1. je 8 , 12, 5 , 20
8plus2 je 10
12minus2 je 10
2x5 je 10
20:2 je 10
Když je sečtem je to 45.

Áno

Likan.
07-03-14, 16:08
Co je cielom 2 ulohy :D aka je tam neznama ? o.O

Maaaaaaaaaaja
07-03-14, 16:08
1) a=8, b=12, c=5, d=20 (řešení: systém 5 lineárních rovnic o 5 neznámých)

Zoid
07-03-14, 16:08
1. Příklad je 8+12+5+20 = 45

8 + 2 = 10
12 - 2 = 10
5 * 2 = 10
20 / 2 = 10

E: sekundy :D

Kalerab
07-03-14, 16:09
1. Cisla su: 5,8,12 a 20;
Postup:
r+s+p+q=45
p+2=x
r-2=x -> r=2p+4
s*2=x -> s=p/2+1
r:2=x -> p=2p+4
Dosadime do prvej rovnice:
4p+p/2+4+4+1=45
p=8

ViRPo
07-03-14, 16:12
Ak odpoviete na úlohu, ktorú niekto už správne vyriešil, stále môžete riešiť tie ostatné ;)
Zatiaľ riešte, vyhodnocovať budem neskôr :)

Killer Bee
07-03-14, 16:14
Jinak ta 2:Průměr je 49.5 a z toho jsou 2/3=33

99%2%3*2 nějak tak no :D

ViRPo
07-03-14, 16:15
Co je cielom 2 ulohy :D aka je tam neznama ? o.O

Zistiť číslo, ktoré treba zvoliť, aby si súťaž vyhral
Je to príklad zdanlivo bez riešenia, avšak riešenie má
Skúste sa nad tým viac zamyslieť, ak budete chcieť bližšie vysvetliť nejakú časť zadania, spýtajte sa

Kalerab
07-03-14, 16:21
2. odpoved je 1
Ak vsetci budu uvazovat logicky a dajme tomu ze priemerna zvolena by bola 99 tak vsetci daju 66 aby boli v 2/3.
Tym padom bude priemerna zvolena 66 a vsetci by dali 44 aby boli v 2/3 a to je 31. Potom by dali 31 atd. a takto sa to bude zmensovat az vsetci dojdu na 1.

ViRPo
07-03-14, 16:23
2. odpoved je 1
Ak vsetci budu uvazovat logicky a dajme tomu ze priemerna zvolena by bola 99 tak vsetci daju 66 aby boli v 2/3.
Tym padom bude priemerna zvolena 66 a vsetci by dali 44 aby boli v 2/3 a to je 31. Potom by dali 31 atd. a takto sa to bude zmensovat az vsetci dojdu na 1.

Áno

Killer Bee
07-03-14, 16:41
Bankéř-Dexter:6 Cheateru
Los Angeles
AK-47

Elektrikář-Virpo:15Cheateru
Orlando
Deagle

Profesor-Maršoun:10 Cheateru
Tuscon
M4A1

Klempíř-Jerry:9Cheateru
New York
AWP

Prodavač-Dhaaq:1Cheater
St.Louis
M3

ViRPo
07-03-14, 16:44
Bankéř-Dexter:6 Cheateru
Los Angeles
AK-47

Elektrikář-Virpo:15Cheateru
Orlando
Deagl

Profesor-Maršoun:10 Cheateru
Tuscon
M4A1

Klempíř-Jerry:9Cheateru
New York
AWP

Prodavač-Dhaaq:1Cheater
St.Louis
M3

Super, áno :)
Týmto končí aj možnosť zapojiť sa do losovania 8 dní VIP
Ostatné VIP hneď rozpošlem

Ak ste niektorému príkladu nerozumeli, alebo vás zaujíma, ako ho riešiť, pýtajte sa ;)

8 dni vyhrala Maja, podrobnosti v prvom pridpevku

Taktiez budem rad, ak sa vyjadrite ku sutazi, prikladom, vyjadrite svoju spokojnost ci nespokojnost ;)

ZeMi7
07-03-14, 18:37
Taktiez budem rad, ak sa vyjadrite ku sutazi, prikladom, vyjadrite svoju spokojnost ci nespokojnost ;)

Super nápad, provedení. Ještě k tomu velké plus, protože si nezkopčil text z netu, ale dal sis i práci si vymyslet i vlastní příběhy a aji zasadit do toho Kotelnu.

Pokud budeš ještě někdy něco dělat, rád ti nabídnu svou pomoc, třeba bych byl alespoň jednou prospěšný.


Prostě super soutěž :)