PDA

Zobrazit normální verzi : [27.12. - 28.12.] CS:GO turnaj 5v5FizzyBubble
06-10-14, 19:02
http://screenshot.cz/GOHMD/xys.jpg
Termín: 27.12. - 28.12. 2014 Přihlašování do: 14.12. 2014 Čas: 14:00 Maximální počet týmů: 16 Volných míst: 0


Ceny:
1. místo http://csko.cz/d/kTGgV1nq + Skin v hodnotě 1,5 eura (5x+1x náhradník, pokud odehraje 1 celý zápas)
2. místo http://csko.cz/d/h02OhY2L + Skin v hodnotě 1 eura (5x+1x náhradník, pokud odehraje 1 celý zápas)
3. místo http://csko.cz/d/K5QHRELF + Skin v hodnotě 0,50 centů (5x+1x náhradník, pokud odehraje 1 celý zápas)

Ceny pro nejlepší hráče:

Cena pro 1. nejlepšího hráče:
http://steamcommunity-a.akamaihd.net/economy/image/fWFc82js0fmoRAP-qOIPu5THSWqfSmTELLqcUywGkijVjZYMUrsm1j-9xgEObwgfEh_nvjlWhNzZCveCDfIBj98xqodQ2CZknz56IeSKO C5YdAHDFahbTuYF9R3rNis77893a9u35bwDZ1nusIPPYbUuYds YS5TUCKPSYwr_4h08g6kIfpDd9Xvv2n_paD8IXxv1ujVTB2wI0 Vs/330x192
AUG (StatTrak™) | Wings

Cena pro 2. nejlepšího hráče:
http://steamcommunity-a.akamaihd.net/economy/image/fWFc82js0fmoRAP-qOIPu5THSWqfSmTELLqcUywGkijVjZYMUrsm1j-9xgEObwgfEh_nvjlWhNzZCveCDfIBj98xqodQ2CZknz5rbbOKM TlYYAvbAKxcUPA_8DfgACA6_PhvVcWx8vVTcVi55obONrElMNA YGMiDWffTZAn47kw_h6hefpOLoCPt3irqPTpYRVO1rWm4_UXk/330x192
P90 (StatTrak™) | Module

Cena pro 3. nejlepšího hráče:
http://steamcommunity-a.akamaihd.net/economy/image/fWFc82js0fmoRAP-qOIPu5THSWqfSmTELLqcUywGkijVjZYMUrsm1j-9xgEObwgfEh_nvjlWhNzZCveCDfIBj98xqodQ2CZknz52JLSKM yJYfxSVTKNRUfg7-gzpGxg_7cNqQdqJ-7oULlnxtdDCNOUpY4xLH5TZX6TUMAqs7U9ugaJaLZfYpC3o2ST qODsKDUfp-nVExrH7vcpd_Q/330x192
MP7 (StatTrak™) | Urban Hazard


Organizátoři: FizzyBubble, Flashiq, Queen, Because

Sponzor: Because, Hajjas

Poděkování:
Fhacker - Rady ohledně zakládání threadu a inspiraci
Kazy - Luxusní poutač
Matis - Medaile
Hajjas a Zoyer - Morální podpora
Bezďák a Kotel - Technická podpora
Znedlob - Stream

Diskuze: ZDE (http://csko.cz/forum/showthread.php?32941-CS-GO-turnaj-5v5-Diskuze)

Přihlašování: Už není možné se přihlásit.

FizzyBubble
06-10-14, 19:17
Pravidla turnajeSeznam hraných map: de_dust2, de_inferno, de_nuke, de_mirage, de_cobblestone, de_train, de_cache

Místo mapy de_overpass byla přidána mapa de_train.

Výběr mapy na zápas: mapy budou přidělené

1. Obecná pravidla

- Turnaj se bude hrát systémem DOUBLE ELIMINATION.
- Turnaj se hraje systémem MR15, eventuální overtime poté systémem MR5.
- Hráči jsou povinni natáčet in-eye demo na začátku zápasu a po každém reconnectu.
- Povinností kapitána každého týmu je dělat screeny.
- Limit pro dostavení na server je 5 minut od stanoveného času zápasu nebo od dodání serveru.
- Každý protest řeší admin individuálně!!

2. Média

- Povinností je natáčet in-eye demo od začátku zápasu příkazem „record nazevdema“ do konzole. Akceptovaný formát je jen *.dem, tudíž natáčené in-eye demo přes externí programy, jako je Fraps, bude považováno za nedodané.
- Pokud se hráč reconnectne je povinen znovu natáčet demo. V případě žádosti o média je tento hráč povinen dodat za každý reconnect jedno médium.
- Kapitán každého týmu má povinnost screenovat status v konzoli a konec mapy, následně pak screeny dodat na fórum, pokud tak neučiní ani jeden z nich, zápas se uzavře remízou 0:0.

3. Průběh zápasu

- Hráči mají na dostavení se na server 5 minut od předem stanoveného času nebo od dodání IP.
- Po napojení všech hráčů obou týmů následuje knife round o stranu. Tým, který vyhraje, vybírá stranu, za kterou bude mapu začínat.
- Při knife roundu je zakázáno používat jinou zbraň než je knife, v případě zranění soupeře jinou zbraní následuje kontumace knife kola. (Netýká se decoye)
- Při knife roundu se chodí na předem určené místo, obíhání je zakázáno, v případě že hráč oběhne domluvené místo, knife se taktéž kontumuje ve prospěch soupeře. Stejně tak pokud hráč utíká a zdržuje hru.
- Po knife roundu se změní strany podle výběru výherce a čeká se, než oba kapitáni napíšou opět, že je jejich tým připraven.

MR15

Zápas se hraje systémem MR15, tento systém se hraje na 15 kol za stranu. Strana tudíž může skončit výsledky například 8:7; 9:6; 10:5 atd. Po patnáctém kole se strany vymění a hraje se do té doby, dokud jeden z týmu nedosáhne šestnáctého bodu nebo zápas neskončí remízou 15:15. Pokud se tak stane bude následovat overtime systémem MR5.

MR5

Overtime se hraje systémem MR5. Start money se nastaví na 10 000 a hraje se po pěti kolech za stranu (dohromady tedy 10) dokud jeden z týmů nedosáhne 6 bodů. MR5 může tedy skončit výsledky 6:0; 6:1; 6:2 atd. Pokud skončí remízou 5:5, opakuje se znovu celé.
Zápas končí ve chvíli, kdy má jeden z týmu za obě strany prodloužení dohromady 6 bodů výsledkem 16:15.

Pauza

- V případě, že jeden z týmu bude potřebovat v průběhu zápasu pauzu, ohlásí to soupeři kolo před tím a ve freeze time se hra pauzne.
- Čas pauzy je 5 minut, poté se hra opět spustí.
- Každý tým má nárok na jednu pauzu na zápas.

4. Tým a hosté

- Turnaje se můžou zúčastnit jen týmy s pěti potvrzenými hráči, kteří dodali SID.
- Počet náhradníků není omezen.
- Smurfing je zakázán => bude trestáno diskvalifikací týmu, popřípadě odebráním cen. (Smurfing = za hráče nastoupí do zápasu jiný hráč pod jeho SID)
- Při zápase se mohou potvrzení hráči bez problémů střídat, pokud ale bude na poločasovém nebo závěrečném screenu jiný hráč než na prvním screenu statusu, musí kapitán dodat druhý status screen, kde je vidět, že se jedná o hráče daného týmu. Pokud tak neučiní, je hráč považován za nepovoleného hosta a zápas bude kontumován ve prospěch soupeře.
- Pokud nastane situace, že hráč týmu nebude moci dorazit na zápas nebo v průběhu nebude schopný pokračovat, může tým podat žádost o hosta skrz forum, popřípadě in-game chat, kde se kapitáni týmu domluví. V obou případech je potřeba souhlas týmu soupeře. Ve hře navíc podložený screenshotem.
- Počet hostů není omezen ale je na kapitánovi soupeřícího týmu, kolik jich potvrdí a jestli vůbec nějakého. Není to jeho povinnost.
- Přihlášení týmu a následné nedostavení se týmu na turnaj, může znamenat ZÁKAZ účastnit se příštího turnaje.

5. Vulgárnost, chat a nick

- Při turnaji je zakázáno jakkoliv verbálně napadat soupeře. Jakékoliv porušení tohoto pravidla bude tvrdě trestáno bez vyjímky. Tak stejně se netoleruje projev disrespectu vůči soupeři.
- Při turnaji se chat ve hře používá výhradně a pouze k řešení věcí týkajících se průběhu hry.
- Hráči mají zakázáno měnit si nick v průběhu zápasu.

6. Cheating

- Je zakázáno použití jakéhokoliv externího softwaru nebo scriptu, (=cheatu), které ovlivní vlastnosti hry nebo zvýhodňují hráče oproti soupeřům. Použití bude trestáno kontumací
(+ban daného hráče).
- Cheating a veškeré protesty týkající se dema, se budou řešit až po ukončení turnaje.


7. Žádosti

- Žádost o média se podává skrz fórum hned po odehrání zápasu.
- V jednom zápase je možné žádat o 3 in-eye dema na tým.
- Pokud tým podá žádost o více jak 3 média, bude žádost neplatná a soupeř nebude muset dodávat nic, pokud není adminem uvedeno jinak.
- Žádost musí být podána ve formátu: nick, SID a objekt žádosti.
(např. Queen - STEAM_1:0:47721645, ie demo) jinak bude považována za neplatnou.
- Na dodání dema má hráč čas hodinu po skončení turnaje nebo vypadnutí jeho teamu. V případě nedodání do limitu jsou média považována za nedodaná a následuje trest.
- Doporučené servery pro ukládání dem jsou:
• csko.cz/dema
• uloz.to
• sendspace.com
• leteckaposta.cz
- Demo musí být vždy uploadnuto jako *.rar soubor, jinak se považuje za nedodané.

8. Protesty

- Přes protest může tým informovat admina o případném porušení pravidel ze strany soupeře.
- Protest lze podat nejpozději do 24 hodin od skončení turnaje.
- Do protestu je nutno jasně a jednoduše popsat problém proti kterému protestujete a po případě identifikaci hráče proti kterému je veden.
- K protestu musí být vždy dodán důkazní materiál, který adminovi usnadní práci (časy v in-eye demu, screen s odůvodněním apod.)
- V protestu neuvádějte, jaké by mělo být řešení. Je to na posouzení a rozhodnutí admina.
- O relevantnosti důkazů a jejich využití rozhoduje admin.

- Jako platné důkazy jsou považovány:
• HLTV demo
• IN- EYE demo
• Screenshot s tabulkou nebo časem
• Screenshot konzole s výpisem status
- Jako neplatné důkazy jsou považovány:
• Screenshot a logy z instant messengerů
• Screenshot bez tabulky nebo času
• Screenshot konzole bez statusu

- Důkazy pro jednotlivé protesty:
• Cheating – HLTV/in-eye demo
• Vulgárnost – Screen s tabulkou/statusem/časem
• Opuštění zápasu/nedostavení se k zápasu – Screen s časem a tabulkou
• Reconnect bez dodatečného status screenu – in-eye demo/screen
• Restart – Screen konzole/chatu nebo in-eye demo
• Nepovolený host – Screen statusu

9. Diskvalifikace

- Admin se může rozhodnou pro diskvalifikaci týmu na základě prokázaného porušení pravidel.
- Diskvalifikace se řeší zkontumováním zápasu výsledkem 1:0 a vypadnutím týmu z turnaje.
- Diskvalifikace v průběhu turnaje je udělena adminem až v krajním případě. (nesložení týmu, atd.) Vždy jde o individuální posouzení.
- V případě podezření z cheatingu je možné tým diskvalifikovat dodatečně po skončení turnaje.
- Cheating se v jeho průběhu z časových možností neřeší!


10. Možné tresty

- Odečtení kol (ve většině případů 3)
• Nepovolení pauzy

- Kontumace zápasu:
• Cheating (+ban daného hráče)
• Nepovolený host
• Smurfing
• Nedostavení se k zápasu
• Opuštění serveru před skončení zápasu
• Prokázaný restart LIVE
• Opakované nepovolení pauzy

- Vulgárnost a napadání soupeře nebo admina se řeší individuálně.© Flashiq&Queen

FizzyBubble
11-10-14, 19:29
Přihlášené týmy

1.tým
<SVK>^xFreazy~
Hráči:
Snickzone (C) | STEAM_1:0:91831158
domen3001 | STEAM_1:1:91408628
SL * [S]cruffy*SteelSeries | STEAM_1:0:26047361
DaFFiSS | STEAM_1:0:82559586
garzeN | STEAM_1:1:1455982
Náhrada:
5_five | STEAM_1:1:102124112
TricksO.o | STEAM_1:0:80577924

2.tým
dostaneme hunt
Hráči:
Queen (C) | STEAM_1:0:47721645
Flash | STEAM_1:1:32267978
kuzicka | STEAM_1:1:8671203
UFOusek | STEAM_1:0:41488034
Cox | STEAM_1:0:32281437
Náhrada:
Fizzymamalickypenizzz | STEAM_1:1:63646061

3.tým
Wytoposerete
Hráči:
S0meBody St0p Me*♛ (C) l STEAM_1:1:67375845
Kipp Me.^ l STEAM_1:1:104528141
CS:GO bager258 l STEAM_1:1:104130004
*MidOrFeed* l STEAM_1:1:49058454
Kuli *♛ l STEAM_0:1:19900229
Náhrada:
Není

4.tým
Legend´s
Hráči:
Zajda (C) | STEAM_1:0:37654173
DarkAspecT | STEAM_1:0:50291811
r1ver | STEAM_1:1:26226527
Stifler | STEAM_1:1:19324411
Kas1m | STEAM_1:1:777527
Náhrada:
Není

5.tým
We Love Cucumbers
Hráči:
Milk (C) | STEAM_1:1:70787796
Hannys | STEAM_1:0:59851877
samino | STEAM_1:1:58706995
Freetys | STEAM_1:0:62049177
M1sd1ck | STEAM_1:0:54711552
Náhrada:
FreeShot CZ | STEAM_1:1:70608058
Dosty | STEAM_1:0:55627837

6.tým
Random týpci z Kotelny
Hráči:
piratjo (C) | STEAM_1:0:43964422
Ikea | STEAM_1:1:81787041
HC SLAVIA JE NEJ :P | STEAM_1:0:92399844
Ravin | STEAM_1:1:99203738
Kongi | STEAM_1:0:67411386
Náhrada:
tyger103 | STEAM_1:1:48331193
Lu[C]a$;.# | STEAM_1:1:12584596

7.tým
ODDPAT
Hráči:
DRUGI (C) | STEAM_1:0:36433276
charizard | STEAM_1:1:25752882
Vejce | STEAM_1:1:30904240
noobiq | STEAM_1:0:61948892
Ghoster | STEAM_1:0:24476950
Náhrada:
UnGi# | STEAM_1:0:13752090

8.tým
HellSpy.CSGO
Hráči:
mzA - Waxxy (C) | STEAM_1:0:63742443
oKKo | STEAM_1:0:31579347
redbulik | STEAM_1:1:71611082
Guru | STEAM_1:1:57799509
d1onn | STEAM_1:0:3066318
Náhrada:
iph0s | STEAM_1:0:90773737
Kašpi | STEAM_1:1:59149856

Náhradní týmy
Odebráni z turnaje


9.tým
TeamKILLERS
Hráči:
Jooollko (C) | STEAM_1:1:68713459
RichSVK | STEAM_1:0:71297902
Drossel | STEAM_1:0:49498780
marklescinsky | STEAM_1:0:87419070
-:DeN3RaX:- | STEAM_1:1:66616182
Náhrada:
Není

10.tým
Nameless
Hráči:
Chaos (C) | STEAM_1:1:89586707
Asan | STEAM_1:1:59522537
Kubik | STEAM_1:1:45448590
XeriN | STEAM_1:1:66427293
termi | STEAM_1:0:49409676
Náhrada:
ayzk4t | STEAM_1:1:31725840

11.tým
LOWFPS
Hráči:
Roman (C) | STEAM_1:0:1766671
Snifter | STEAM_1:0:65814038
Athernon | STEAM_1:1:53490699
Zerox | STEAM_1:0:80425228
Ajo | STEAM_1:1:56209031
Náhrada:
Není

FizzyBubble
22-12-14, 17:15
Rozpis zápasů


Program na Sobotu 27.12.2014


TABULKA (http://challonge.com/kotelna)
(Zápasu I si nevšímejte)

Streamované zápasy:

LB Finále
18:00 - 19:00
Legend´s vs HellSpy.CSGO
http://www.twitch.tv/znedlob (http://www.twitch.tv/znedlob)


WB Finále
od 19:00
Legend´s vs ODDPAT
http://www.twitch.tv/znedlob

FizzyBubble
27-12-14, 02:21
Zápasy můžete sledovat přes GOTV

Zápas
ODDPAT vs Legend´s
GOTV: csko.cz:29100

Mapy (BO3)

Mapa Inferno
ODDPAT vs Legend´s
21:19

Mapa Mirage
ODDPAT vs Legend´s
16:14

Mapa Nuke
ODDPAT vs Legend´s
Nehrálo se

FizzyBubble
27-12-14, 21:07
Medailové pořadí

1.místo http://csko.cz/d/kTGgV1nq ODDPAT
2.místo http://csko.cz/d/h02OhY2L Legend´s
3.místo http://csko.cz/d/K5QHRELF HellSpy.CSGO

Prosím kapitány těchto týmů, aby mi poslali na steam 5(6) názvů skinů na zbraně, které jim poté dodám.

Nejlepší hráči turnaje

Cena pro 1. nejlepšího hráče:
http://steamcommunity-a.akamaihd.net/economy/image/fWFc82js0fmoRAP-qOIPu5THSWqfSmTELLqcUywGkijVjZYMUrsm1j-9xgEObwgfEh_nvjlWhNzZCveCDfIBj98xqodQ2CZknz56IeSKO C5YdAHDFahbTuYF9R3rNis77893a9u35bwDZ1nusIPPYbUuYds YS5TUCKPSYwr_4h08g6kIfpDd9Xvv2n_paD8IXxv1ujVTB2wI0 Vs/330x192
AUG (StatTrak™) | Wings
Kas1m = 352 bodů

Cena pro 2. nejlepšího hráče:
http://steamcommunity-a.akamaihd.net/economy/image/fWFc82js0fmoRAP-qOIPu5THSWqfSmTELLqcUywGkijVjZYMUrsm1j-9xgEObwgfEh_nvjlWhNzZCveCDfIBj98xqodQ2CZknz5rbbOKM TlYYAvbAKxcUPA_8DfgACA6_PhvVcWx8vVTcVi55obONrElMNA YGMiDWffTZAn47kw_h6hefpOLoCPt3irqPTpYRVO1rWm4_UXk/330x192
P90 (StatTrak™) | Module
DarkAspecT = 329 bodů

Cena pro 3. nejlepšího hráče:
http://steamcommunity-a.akamaihd.net/economy/image/fWFc82js0fmoRAP-qOIPu5THSWqfSmTELLqcUywGkijVjZYMUrsm1j-9xgEObwgfEh_nvjlWhNzZCveCDfIBj98xqodQ2CZknz52JLSKM yJYfxSVTKNRUfg7-gzpGxg_7cNqQdqJ-7oULlnxtdDCNOUpY4xLH5TZX6TUMAqs7U9ugaJaLZfYpC3o2ST qODsKDUfp-nVExrH7vcpd_Q/330x192
MP7 (StatTrak™) | Urban Hazard
r1ver = 328 bodů

Gratuluji vítězům :drinks:

Zde je GOTV z turnaje http://csko.cz/warmod/.

FizzyBubble
27-12-14, 21:56
Je to tu konec druhého CS:GO Kotelna turnaje. Děkuji všem, co mi pomáhali ať už se streamováním, hlídáním serverů, zapisováním skóre, mecenášstvím, děláním medailí a poutače a morální podporu. Několik chyb zde bylo a snažili jsme se je se spoluorganizátory řešit, ovšem opět mě zklamalo pár týmů, kteří se nedostavili. Pokud bude zájem, udělám CS:GO Kotelna turnaj Summer 2015, který bude opět v lepším kabátě. Přeji mnoho úspěchů v novém roce 2015 a EZ HUNT v Goučku.

FizzyBubble
27-12-14, 22:02
Prosím kapitány všech týmů co se účastnili, aby dodali screeny s tabulkami skóre mě na STEAM, kvůli vyhodnocení soutěže o nejlepší hráče. Prosby o dema mi posílejte na steam.

Kapitáni:
Zajda - 3 členové
Milk - Zrušen
DRUGI - Zrušen
Waxxy - Zrušen
piratjo - Zrušen
Queen - Zrušen
S0meBody - Zrušen
Snickzone - Zrušen

Dále prosím kapitány, aby dodali profily hráčů zde na fórum www.csko.cz (http://www.csko.cz). Dostanou tam medaile. Děkuji

Drugii
27-12-14, 22:21
http://csko.cz/forum/member.php?17720-V-E-J-C-E - hráč VEJCE
http://csko.cz/forum/member.php?7456-noobiq - hráč NooBiQ (supreme)
http://csko.cz/forum/member.php?4829-Drugii

Blapy
28-12-14, 11:39
http://csko.cz/forum/member.php?34694-oKKo oKKo
http://csko.cz/forum/member.php?34695 GuRu
http://csko.cz/forum/member.php?21098 Kašpi
http://csko.cz/forum/member.php?25003 Já-Waxxy
Redbulik nechce :)

FizzyBubble
28-12-14, 18:15
http://csko.cz/forum/member.php?4667-Amazing-Zajic Zajda
http://csko.cz/forum/member.php?3385-DarkAspecT Aspect
http://csko.cz/forum/member.php?3735 R1ver
Ostatní nemají nebo nemají zájem.

Postuji to za Legend´s

matis
28-12-14, 18:39
medaily rozdane...gratulujem