PDA

Zobrazit normální verzi : PravidlaFizzyBubble
15-10-16, 20:44
Cílem hry za vězně je ve vhodném okamžiku vyvolat vzpouru a zabít všechny dozorce. Za neplnění pokynů (/porušení zákazů) Simona můžete být zabiti. Existuje několik pravidel, za jejichž porušení můžete dostat ban (viz. Tresty vězňům).
Hra za dozorce je určena pouze pro hráče mající potřebné zkušenosti a funkční mikrofon. Podstatou jejich hry je zábavnou formou zabavit a současně pohlídat vězně, aby se zabránilo případné vzpouře (to však neznamená co nejrychleji se jich zbavit). Porušení pravidel u dozorců se nyní trestá banem na server JB (až 1 týden). Časem přibude zákaz k CT (nemožnost hrát nějakou dobu za dozorce).

Barvy vězňů:


Bílá - vězeň
Zelená - Označení Simona u CT
Žlutá - Vězeň, který má nebo měl volný den
Červená - hledaný vězeň


Základní pravidla platná pro celou Kotelnu:Používání cheatů nebo reklama na cheaty (automatické zaměřování, vidění skrz zdi) - perm ban
Radit polohu protihráčů z druhého týmu přes Teamspeak, Ventrilo, Skype apod. může být posouzeno jako wallhack
Urážky/Otravování hráčů - je zakázáno vulgárně napadat ostatní hráče a jakkoli jim znepříjemňovat hru - kick/ban
Spam/flooding, reklama na jiné public servery, reklama na weby - kick/ban
Vydávání se za admina - ban
Skywalking (chození po obloze) - ban
Kopírování nicku - změna nicku/ban
scripty, bugy poskytující výhodu - ban


Pravidla pro vězně:Při reakcích je zakázáno dělat něco jiného, než Simon určí.
Povinností vězně je plnit Simonovy příkazy a zákazy.
Zákaz podvádění při atrakcích a módech (např. zneužití bugu).
Vězeň nemůže napadnout jednotlivé dozorce, pokud tak učiní (střelí nebo boxne), automaticky se stává hledaným a dozorci mají právo hráče zabít.
Hráči s volným dnem je zakázáno narušovat hru Simona, mačkat tlačítka v boxu, apod.
Zákaz slovíčkařit, vězeň musí plnit řádně úkoly Simona.
Zákaz zdržování hry při posledním přání.
Zákaz campení při módech
Zákaz mačkat CT tlačítka, která v daný moment zabijí jiného hráče (neplatí při HVD). (trestáno)
Zákaz doplňovat HP a AP při všech módech (přestřelka, shark, apod.) a posledním přání. (trestáno)
Zákaz prozrazovat polohu spoluhráče (pokud to dotyčnému nepřikáže Simon). (trestáno)
Zákaz bugovat se texturou z cely. (trestáno)


Pravidla pro dozorce:Povinnost mít funkční mikrofon.
Každý živý dozorce má povinnost ihned se stát Simonem (příkazem /simon), pokud nikdo Simonem není.
Dozorce musí hlídat Simona, pomáhat mu, a poslouchat jeho pokyny.
Dozorci mají právo zabít hráče, který se k dozorci nebezpečně přiblížil.
Zákaz skákat Simonovi do řeči.
Zákaz doplňovat si životy během módů.
Zákaz prozrazovat polohu spoluhráče.
Zákaz přejíždět ostatní dozorce.
Zákaz přehazovat zbraně ve zbrojce.
Zákaz brát zbraně a granáty, které jsou určené pro vězně (tzv. zabraňování vzpouře).
Zákaz spolupracovat s vězni (např. házení zbraní - výjimkou je však ověření, zda vězeň nemá zbraň).
Dozorcům je zakázáno fragovat, zabíjet zbytečně hráče (Příklad: běžte k bočním stěnám boxu). Tím se myslí i to, když má vězeň příkaz "puštěná klávesnice", Simon musí tolerovat to, když se hráč pohne jen o malý kousek.
Pokud dá dozorce FK, má povinnost následují kolo, nahlásit Simonovi VD hráči, kterému udělil FK.


Pravidla pro Simona:Simon má povinnost řídit hru, ostatní dozorci musí poslouchat jeho pokyny.
Úkolem Simona je hráče zabavit, nikoliv se jich zbavit.
Simon nesmí dávat příkazy na myš.
Simon nesmí dávat nesmyslné či nesplnitelné příkazy.
Simon nesmí měnit pravidla během atrakce/hry.
Simon nesmí dávat reakce s výhodou, aby daný hráč vybral vězně, kteří zemřou (tzv. reakce na smrt).
Při poslední reakci s nevýhodou Simon nesmí zabít posledního hráče (smrt není nevýhoda).
Zabíjet hráče na reakce má povoleno pouze Simon, nestanoví-li Simon jinak.
Simon má právo zabít dozorce, který narušuje hru Simona.
Pokud byl hráči udělený FK, povinností Simona je udělit danému hráči při začátku následujícího kola VD.
Povinností Simona je ohlašovat herní módy.
Pro Simona platí i pravidla určená pro dozorce.


Doplňující pravidla:HVD se dává pouze od 3 FK a víc.
Po HVD nemůže být další mód (výjimka dalšího HVD).
Mezi módy musí být minimálně 2 kola řízená Simonem
Náhoda je povolena pouze jednou za kolo.
Vězeňská pomůcka je kudla, šroubovák a majnkraft krumpáč.
Hry pro T musí být o skillu T nikoli CT (zákaz děrovačky, atd...)
Šachta vedoucí do zbrojky = CT zóna


Pravidla během HVD:Vězni se před zbrojnicí pohybují na vlastní zodpovědnost, při FK nebude udělen VD.
Dozorci mohou zabít vězně, který je hledaný nebo drží zbraň, a to pouze ze zbrojnice.
Pokud dozorce opustí zbrojnici, nesmí napadnout žádného vězně (ani hledaného).Tresty vězňům (uvedeny nejvyšší délky):


Doplňování HP při módu/posledním přání - slay
Mačkání CT tlačítek (dojde-li ke smrti jiného hráče) mimo HVD - ban 3 hodiny
Prozrazování polohy spoluhráče - kick/ban 1 hodina
Bugování se texturou z cely - slayTresty dozorcům (uvedeny nejvyšší délky):


Nemá použitelný mikrofon - ban 1 den
Neschopnost - ban 1 den
Nehlídání Simona/neposlouchání jeho příkazů/vyrušování Simona - ban 1 týden
Házení zbraní vězňům - ban 1 den
Úmyslný FK - ban 1 týden
Zneužívání mikrofonu/vulgárnost - ban 1 týden
Přehazování zbraní - slay
Doplňování při módu/posledním přání - slayPravidla speciálních her:Hra na Simona
Hra začíná slovy "Zahrajeme si Simona" a končí slovy "Simon ukončuje Simona". Všechny příkazy Simona musí začínat slovy "Simon říká". Pokud příkaz začne jinak, vězeň jej nesmí vykonat.
Simon může Simona přejmenovat na jakékoli jiné slovo (Simon přejmenovává Simona na -------).
Simon nesmí používat zdrobněliny slova Simon ani jiná slova, která znějí podobně jako slovo Simon (případně slovo, na které bylo Simon přejmenovaný).
Při zahájení hry a ukončení hry na Simona se všechny příkazy a zákazy automaticky ruší, nestanovil-li Simon jinak (při zahájení - "Simon říká: "Všechny příkazy a zákazy platí", při ukončení - "Všechny příkazy a zákazy platí").
První a poslední reakce
Při první (poslední) reakci zemře vězeň, který vykoná povel Simona jako první (poslední). Vězni během reakce nesmí dělat jiné věci než ty, které Simon nařídil.
Jánošík
Jeden z hráčů určeným Simonem si čupne (bude Jánošíkem) a ostatní vězni ho musí přeskočit, aniž by se ho dotkli.