PDA

Zobrazit normální verzi : CvarlistGrakon2702
22-06-17, 12:56
Exportováno ze Steam verze.
Protocol version: 48
Exe version: 1.1.2.7/Stdio (cstrike)
Exe build: 09:10:05 Jul 7 2017 (7561)

Počet platných CVarů: 403

Vysvětlivky:


Cvar (jinými slovy Convar, v plném znění Console variable, v překladu Konzolová proměnná, lidově Příkaz do konzole) - název konkrétního příkazu.


Defaultní hodnota - základní hodnota nastavená čerstvě po instalaci hry, resp. před úpravou ze strany uživatele.


Minimální hodnota - číselné vyjádření nejmenší možné hodnoty, které lze nastavit.


Maximální hodnota - číselné vyjádření nejvyšší možné hodnoty, které lze nastavit.


Datový typ

String (v překladu řetězec) - prostý text.
Boolean - reprezentuje jednu ze dvou hodnoty: 0 (jinými slovy nepravda, vypnuto, ne) a 1 (jinými slovy zapnuto, pravda, ano).
Integer - celé číslo (tj. bez desetinných hodnot).
Float - číslo s desetinnou hodnotou.

Cvar
Defaultní hodnota
Minimální hodnota
Maximální hodnota
Datový typ
Kategorie
Vlastnosti


_cl_autowepswitch
1
0
1
Boolean
interface
Je-li nastaveno na hodnotě jedna, hráč automaticky vezme silnější zbraň do ruky v momentě, kdy ji vezme ze země. Na hodnotě nula je zbraň ze země taktéž sebrána, ale v ruce zůstane zbraň původní.


_snd_mixahead
0.1
0.1
0.9
Float
zvuk
Nastavuje dobu zpoždění (v sekundách) do začátku přehrávání zvuku ve hře. Nastaví-li se hodnota mimo povolenou úroveň, bude zpoždění automaticky nastaveno na nejvyšší povolenou úroveň.


ambient_fade
100


Integer

Nastavuje vzdálenost, ve které se ztrácí okolní zvuk.


ambient_level
0.3


Float

Nastavuje sílu okolních zvuků.


ati_npatch
1
0
1
Boolean
video
Zapíná TRUform technologii od ATI. Zvyšuje kvalitu modelů na úkor výkonu.


bannedcfgfile
banned.cfg
-
-
String
bgmvolume
1
0
1
Boolean
audio
Pokud se v konzoli nastaví na hodnotu 0, pozastaví přehrávání právě puštěné CD/MP3 nahrávky ve hře. Pokud se v konzoli zpětně nastaví na hodnotu 1, opět se přehrávání zapne.


bottomcolor
6
0
255
Integer
video
Nastavuje spodní barvu vašeho modelu ve hře Half-Life, kterou vidí ostatní.


brightness
1
0
2
Integer
video
Nastavuje hodnotu jasu.


c_maxdistance
200


Float

Nastavuje maximální hodnotu vzdálenosti kamery od postavy v pohledu z třetí osoby.


c_maxpitch
90


Float

Nastavuje maximální hodnotu náklonu kamery v pohledu z třetí osoby.


c_maxyaw
135


Float

Nastavuje maximální hodnotu odchylky kamery v pohledu z třetí osoby.


c_mindistance
30


Float

Nastavuje minimální hodnotu vzdálenosti kamery od postavy v pohledu z třetí osoby.


c_minpitch
0


Float

Nastavuje minimální hodnotu náklonu kamery v pohledu z třetí osoby.


c_minyaw
-135


Float

Nastavuje minimální hodnotu odchylky kamery v pohledu z třetí osoby.


cam_command
0
0
1
Boolean
cheat
Zapíná pohled z třetí osoby. Příkaz má stejnou funkčnost jako příkaz "thirdperson". Ve hře Half-Life, není potřeba mít nastavený příkaz sv_cheats na hodnotě 1.


cam_idealdist
64


Float
cheat
Nastavuje vzdálenost kamery od postavy v pohledu z třetí osoby. Funguje pouze, pokud je příkaz cam_command nastaven na hodnotě 1.


cam_idealpitch
0


Float
cheat
Nastavuje náklon kamery v pohledu z třetí osoby. Funguje pouze, pokud je příkaz cam_command nastaven na hodnotě 1.


cam_idealyaw
90


Float
cheat
Nastavuje odchylku kamery v pohledu z třetí osoby. Funguje pouze, pokud je příkaz cam_command nastaven na hodnotě 1.


cam_snapto
0
0
1
Boolean
cheat
Pokud se nastaví na hodnotu 1, úhel kamery v pohledu z třetí osoby se bude při pohybu měnit stejnou rychlostí, jakou má postava. Funguje pouze, pokud je příkaz cam_command nastaven na hodnotě 1.


chase_active
0
0
1
Boolean
kamera
Zapíná pohled z třetí osoby podobně jako příkaz cam_command 1, ale funguje pouze ve hře jednoho hráče a při pohybu myší se mění vzdálenost kamery od hráče.


chase_back
100


Float
kamera
Nastavuje vzdálenost kamery od postavy v pohledu z třetí osoby. Funguje pouze, pokud je příkaz chase_active nastaven na hodnotě 1.


chase_right
0


Float
kamera
Nastavuje horizontální polohu kamery vůči postavy v pohledu z třetí osoby. Kladná hodnota posune kameru víc doprava a záporná hodnota posune kameru víc doleva. Funguje pouze, pokud je příkaz chase_active nastaven na hodnotě 1.


chase_up
16


Float
kamera
Nastavuje vertikální polohu kamery vůči postavy v pohledu z třetí osoby. Kladná hodnota posune kameru víc nahoru, záporná hodnota posune kameru víc dolů. Funguje pouze, pokud je příkaz chase_active nastaven na hodnotě 1.


cl_allowdownload
1
0
1
Boolean
připojení
Povoluje stahování nových dat při napojování na server (mapy, textury, modely, zvuky, ...).


cl_allowupload
1
0
1
Boolean
připojení
Povoluje nahrání vlastního spray loga na server během napojování.


cl_anglespeedkey
0.67


Float
pohyb
Ovlivňuje rychlost horizontálního otáčení postavy při použití příkazů +right nebo +left během chůze. Pokud se tato hodnota vynásobí s hodnotou příkazu cl_yawspeed, vyjde nám skutečná rychlost otáčení. V základním nastavení to je tedy 0.67 (cl_anglespeed) * 210 (cl_yawspeed) = 140.7


cl_backspeed
400


Integer
pohyb
Nastavuje rychlost chůze dozadu (+back). Hodnota tohoto příkazu je limitována příkazem sv_maxspeed, nastaveným ze strany serveru. Hodnota příkazu by měla být stejná jako hodnoty příkazů cl_forward a cl_sidespeed, jinak se můžou objevit problémy během šikmého pohybu dopředu (tedy stisknutí tlačítka pro pohyb dopředu a pohyb vlevo/vpravo zároveň).


cl_bob
0.01
0
1
Float
video
Nastavuje sílu houpání při běhu.


cl_bobcycle
0.8


Float
video
Nastavuje frekvenci houpání při běhu. Funguje pouze, pokud má příkaz cl_bob hodnotu větší než 0.


cl_bobup
0.5


Float
video
Nastavuje sílu houpání směrem nahoru při běhu. Funguje pouze, pokud má příkaz cl_bob hodnotu větší než 0.


cl_chasedist
112


Integer
kamera
Nastavuje vzdálenost kamery od postavy, zatímco jste mrtvý.


cl_clockreset
0.1


Float
připojení
If the client clock drifts more than cl_clockreset from the server, we just slam it to use the server and reset the delta to 0 – usually occurs at signon to server and maybe if there is a lot of packet loss. - nepřekládám, nerozumím.


cl_cmdbackup
2


Integer
připojení
Příkaz nastavuje počet zaslaných paketů navíc z příkazu cl_cmdrate. Pakety obsahují informace ohledně pohybu hráče a zajišťují, že se během ztráty paketů na trase nebude hráč sekat (tedy zajišťují hladký pohyb).


cl_cmdrate
60
10

Integer
připojení
Příkaz nastavuje maximální počet zaslaných příkazových paketů z klienta na server. Pokud jede hra na více než třiceti fps, budou některé pakety obsahovat příkazy navíc.


cl_corpsestay
600


Integer
video
Nastavuje dobu v sekundách, po které zmizí mrtvá těla ze země.


cl_crosshair_color
50 250 50
-
-
String
interface
Nastavuje barvu zaměřovače ve formátu rgb.


cl_crosshair_size
0
-
-
String
interface
Nastavuje velikost zaměřovače. Hodnotami můžou být: 0 nebo auto / 1 nebo small / 2 nebo medium / 3 nebo large.


cl_crosshair_translucent
1
0
1
Boolean
interface
Nastavuje průhlednost zaměřovače.


cl_dlmax
512
16
1024
Integer
připojení
Nastavuje velikost datových bloků v packetech nesoucích informace o detailech hráčů.


cl_download_ingame
1
0
1
Boolean
připojení
Povoluje stahování vlastních spraylogů hráčů během hraní.


cl_dynamiccrosshair
1
0
1
Boolean
interface
Povoluje dynamičnost zaměřovače během skákání či čupění.


cl_filterstuffcmd
0
0
1
Boolean
cl_fixtimerate
7.5


Float
připojení
Cl_fixtimerate is the # of msec per frame of clock drift fixup. Since the server is sending timestamps in every packet, but we only read networking once per frame, we dont want to just accept the server clock, so we use it as a target and correct toward it by the fixtimerate (unless the delta becomes too large and we snap the client to the server clock).


cl_forwardspeed
400


Integer
pohyb
Nastavuje rychlost běhání dopředu (+forward). Příkaz je ze strany serveru limitován serverovým příkazem sv_maxspeed a tak samo je limitován úpravami rychlostí při držení různých zbraní v ruce. Příkaz by měl mít stejnou hodnotu jako příkazy cl_backspeed a cl_sidespeed jinak se mohou objevit problémy při běhání do boku (běhání dobředu nebo dozadu společně s běháním doprava či doleva zároveň).


cl_gaitestimation
1
0
1
Boolean
připojenícl_gg
0
0
1
Boolean
servercl_himodels
0
0
1
Boolean
video
Povoluje modely vysoké kvality. Příkaz funguje pouze ve hře Half-Life.


cl_idealpitchscale
0.8


Float
videocl_lc
1
1
0
Boolean
připojení
Zapíná technologii tzv. "lag kompenzace". Technologie je zapnuta pouze tehdy, když je zároveň serverový příkaz sv_unlag společně s klientským příkazem cl_lw nastavený na hodnotě jedna.


cl_logocolor
#Valve_Orange
-
-
String
interface
Nastavuje barvu sprayloga. Povoleny jsou tyto hodnoty: #Valve_Blue (modrá), #Valve_Brown (hnědá), #Valve_Dkgrey (tmavě šedá), #Valve_Ltblue (světle modrá), #Valve_Green (zelená), #Valve_Orange (oranžová), #Valve_Red (červená) a #Valve_Yellow (žlutá).


cl_logofile
lambda
-
-
String
interface
Nastavuje podobu sprayloga. Povolené jsou tyto hodnoty: 8ball1, andre, camp1, chick1, chuckskull, devl1, gun1, lambda, skull, smiley, splatt, tiki a v_1.


cl_lw
1
0
1
Boolean
připojení
Zapíná technologii tzv. "weapon firing predikce" na straně klienta. Technologie je zapnuta pouze tehdy, když je zároveň serverový příkaz sv_unlag společně s klientským příkazem cl_lw nastavený na hodnotě jedna.


cl_min_ct
2


Integer
cl_min_t
1


Integer
cl_minmodels
0
0
1
Boolean
video
Povoluje zobrazení poze tří modelů ve hře: leet.mdl, gign.mdl a vip.mdl. Může zvýšit výkon.


cl_mousegrab
1cl_movespeedkey
0.52
0
0.52
Float
pohyb
Nastavuje rychlost pohybu v režimu chůze (+speed).


cl_needinstanced
0
0
1
Boolean
cl_nosmooth
0
0
1
Boolean
cl_observercrosshair
1
0
1
Boolean
cl_pitchdown
89


Integer
cl_pitchspeed
225


Integer
cl_pitchup
89


Integer
cl_pmanstats
0
0
1
Boolean
cl_radartype
0
0
1
Boolean
cl_resend
6


Float
cl_righthand
1
-1
1
Integer
cl_shadows
1
0
1
Boolean
cl_showerror
0
0
1
Boolean
cl_showevents
0
0
1
Boolean
cl_showfps
0
0
1
Boolean
cl_showmessages
0
0
1
Boolean
cl_shownet
0
0
2
Integer
cl_sidespeed
400


Float
cl_slist
10


Float
cl_smoothtime
0.1


Float
cl_solid_players
1
0
1
Boolean
cl_timeout
60


Integer
cl_updaterate
60


Integer
cl_upspeed
320


Integer
cl_vsmoothing
0.05


Float
cl_waterdist
4


Integer
cl_weaponlistfix
0
0
1
Boolean
cl_weather
1
0
3
Integer
cl_yawspeed
210


Integer
clientport
27005
-
-
String
clockwindow
0.5


Float
con_color
255 80 30
-
-
String
con_fastmode
1
-
-
-
-
Nemá žádný efekt


con_mono
0
0
1
Boolean

Je-li nastaveno na hodnotě 1, výpis v konzoli je psán neproporciálním písmem. Pro dosažení změny je třeba hru restartovat.


con_notifytime
4


Integer
con_shifttoggleconsole
0
0
1
Boolean

Je-li natsaveno na hodnotě 0, klávesa na zobrazení konzole je ignorována během zmáčknuté klávesy SHIFT.


console
1
0
1
Boolean
coop
0
0
1
Boolean
crosshair
1
0
1
Boolean
d_spriteskip
0
0
1
Boolean
deathmatch
0
0
1
Boolean
default_fov
90


Integer
dev_overview
0
0
1
Boolean
developer
0
0
2
Integer
direct
0.9


Float
edgefriction
2


Integer
ex_interp
0.1


Float
fakelag
0


Float
fakeloss
0


Float
fastsprites
0
0
2
Integer
fps_max
100
20
1000
Integer
fps_override
0
0
1
Boolean
fs_lazy_precache
0
0
1
Boolean
fs_perf_warnings
0
0
1
Boolean
fs_precache_timings
0
0
1
Boolean
fs_startup_timings
0
0
1
Boolean
gamma
2.5


Float
gl_affinemodels
0
0
1
Boolean
gl_alphamin
0.25


Float
gl_ansio
16


Integer
gl_clear
0
0
1
Boolean
gl_cull
1
0
1
Boolean
gl_dither
1
0
1
Boolean
gl_flipmatrix
0
0
1
Boolean
gl_fog
1
0
1
Boolean
gl_keeptjunctions
1
0
1
Boolean
gl_lightholes
1
0
1
Boolean
gl_max_size
256


Integer
gl_monolights
0
0
1
Boolean
gl_overbright
0
0
1
Boolean
gl_palette_tex
1
0
1
Boolean
gl_picmip
0
0
3
Integer
gl_polyoffset
4


Integer
gl_round_down
3


Integer
gl_spriteblend
1
0
1
Boolean
gl_vsync
1gl_wateramp
0.3


Float
gl_wireframe
0


Integer
gl_zmax
4096


Integer
gl_ztrick_old
0
0
1
Boolean
graphheight
64


Float
hisound
1
0
1
Boolean
host_framerate
0host_killtime
0host_limitlocal
0host_profile
0
0
1
Boolean
host_speeds
0
0
1
Boolean
HostMap
C1A0
-
-
String
hostname
Half-Life
-
-
String
hostport
0hpk_maxsize
4hud_capturemouse
1
0
1
Boolean
hud_centerid
0
0
1
Boolean
hud_deathnotice_time
6hud_draw
1
0
1
Boolean
hud_drawhistory_time
5hud_fastswitch
0
0
1
Boolean
hud_saytext_internal
1
0
1
Boolean
hud_saytext_time
5hud_takesshots
0
0
1
Boolean
ip
localhostip_clientport
0ip_hostport
0ipx_clientport
0ipx_hostport
0joyadvanced
0
0
1
Boolean
joyadvaxisr
0joyadvaxisu
0joyadvaxisv
0joyadvaxisx
0joyadvaxisy
0joyadvaxisz
0joyforwardsensitivity
-1joyforwardthreshold
0.15


Float
joyname
joystickjoypitchsensitivity
1joypitchthreshold
0.15


Float
joysidesensitivity
-1joysidethreshold
0.15


Float
joystick
0
0
1
Boolean
joywwhack1
0
0
1
Boolean
joywwhack2
0
0
1
Boolean
joyyawsensitivity
-1joyyawthreshold
0.15


Float
lambert
1.5


Float
lightgamma
2.5


Float
loadas8bit
0
0
1
Boolean
logsdir
logs
-
-
String
lookspring
0
0
1
Boolean
lookstrafe
0
0
1
Boolean
lservercfgfile
listenserver.cfg
-
-
String
m_customaccel
0m_customaccel_exponent
1m_customaccel_max
0m_customaccel_scale
0.04


Float
m_filter
0
0
1
Boolean
m_forward
1m_mousethread_sleep
10m_pitch
0.022


Float
m_rawinput
0m_side
0.8


Float
m_yaw
0.022


Float
mapchangecfgfile
Není
-
-
String
mapcyclefile
mapcycle.cfg
-
-
String
max_queries_sec
3max_queries_sec_global
30max_queries_window
60max_shells
120max_smokepuffs
120model
gordon
-
-
String
motdfile
motd.txt
-
-
String
MP3FadeTime
2MP3Volume
0.8


Float
mp_consistency
1
0
1
Boolean
mp_decals
300mp_footsteps
1
0
1
Boolean
mp_logecho
1
0
1
Boolean
mp_logfile
1
0
1
Boolean
multicastport
27025name
Player
-
-
String
net_adress
net_chokeloop
0net_drawslider
0net_graph
0net_graphos
1net_graphwidth
150net_log
0net_scale
5net_showdrop
0
0
1
Boolean
net_showpackets
0
0
1
Boolean
nosound
0
0
1
Boolean
password
Není
-
-
String
pausable
1
0
1
Boolean
port
27015r_bmodelinterp
1
0
1
Boolean
r_cachestudio
1
0
1
Boolean
r_cullsequencebox
1
0
1
Boolean
r_decals
4096r_detailtextures
0
0
1
Booelan
r_detailtexturessupported
1r_drawentities
1
0
1
Boolean
r_drawviewmodel
1
0
1
Boolean
r_dynamic
1
0
1
Boolean
r_fullbright
0r_glowshellfreq
2.2


Float
r_lightmap
0r_mirroralpha
1
0
1
Boolean
r_mmx
0
0
1
Boolean
r_norefresh
0
0
1
Boolean
r_novis
0
0
1
Boolean
r_speeds
0
0
1
Boolean
r_traceglow
0
0
1
Boolean
r_wadtextures
0
0
1
Boolean
r_wateralpha
1
0
1
Boolean
rate
20000rcon_address
Není
-
-
String
rcon_password
Není
-
-
String
rcon_port
0room_delay
0room_dlylp
2room_feedback
0room_left
0room_lp
0room_mod
0room_off
0room_refl
0room_rvblp
1room_size
0room_type
0s_show
0
0
1
Boolean
scr_centertime
2scr_connectmsg
Není
-
-
String
scr_connectmsg1
Není
-
-
String
scr_connectmsg2
Není
-
-
String
scr_ofsx
0scr_ofsy
0scr_ofsz
0scr_printspeed
8sdl_double_click_size
2sdl_double_click_time
400sensitivity
3servercfgfile
server.cfg
-
-
String
showpause
1skill
1skin
-snd_noextraupdate
1
0
1
Boolean
snd_show
0speak_enabled
1spec_autodirector_internal
1
0
1
Boolean
spec_drawcone_internal
1
0
1
Boolean
spec_drawnames_internal
1
0
1
Boolean
spec_drawstatus_internal
1
0
1
Boolean
spec_mode_internal
1spec_pip
0spec_scoreboard
0
0
1
Boolean
suitvolume
0.25


Float
sv_accelerate
10sv_aim
1
0
1
Boolean
sv_airaccelerate
10sv_allow_dlfile
1sv_allowdownload
1
0
1
Boolean
sv_allowupload
1
0
1
Boolean
sv_bounce
1
0
1
Boolean
sv_cheats
0
0
1
Boolean
sv_clienttrace
1sv_contact
Není
-
-
String
sv_downloadurl
Není
-
-

sv_enableoldqueries
0
0
1
Boolean
sv_failuretime
0.5


Float
sv_filetransfercompression
1
0
1
Boolean
sv_filetransfermaxsize
10485760sv_filterban
1
0
1
Boolean
sv_friction
4sv_gravity
800sv_instancedbaseline
1
0
1
Boolean
sv_lan
1
0
1
Boolean
sv_lan_rate
20000sv_log_onefile
0
0
1
Boolean
sv_log_singleplayer
0
0
1
Boolean
sv_logbans
0
0
1
Boolean
sv_logblocks
0
0
1
Boolean
sv_logrelay
0sv_logsecret
0sv_maxrate
0sv_maxspeed
320sv_maxunlag
0.5


Float
sv_maxupdaterate
30sv_maxvelocity
2000sv_minrate
0sv_minupdaterate
10sv_newunit
0
0
1
Boolean
sv_outofdatetime
1800sv_password
Není
-
-
String
sv_proxies
1sv_rcon_banpenalty
0sv_rcon_maxfailures
10sv_rcon_minfailures
5sv_rcon_minfailuretime
30sv_send_logos
1
0
1
Boolean
sv_send_resources
1
0
1
Boolean
sv_skycolor_b
0sv_skycolor_g
0sv_skycolor_r
0sv_skyname
desert
-
-
String
sv_skyvex_x
0sv_skyvex_y
0sv_skyvex_z
0sv_spectatormaxspeed
500sv_stats
1
0
1
Boolean
sv_stepsize
18sv_stopspeed
100sv_timeout
60sv_unlag
1
0
1
Boolean
sv_unlagpush
0sv_unlagsamples
1sv_uploadmax
0.5


Float
sv_version
1.1.2.7/Stdio,48,8183
-
-
String
sv_visiblemaxplayers
-1sv_voiceenable
1
0
1
Boolean
sv_wateraccelerate
10sv_wateramp
0sv_waterfriction
1sv_zmax
4096sys_tickrate
100team
-textgama
2topcolor
30traceralpha
0.5


Float
tracerblue
0.4


Float
tracergreen
0.8


Float
tracerlength
0.8


Float
traceroffset
30tracerred
0.8


Float
tracerspeed
6000v_centermove
0.15


Float
v_centerspeed
500v_dark
0
0
1
Boolean
viewsize
120violence_ablood
1
0
1
Boolean
violence_agibs
1
0
1
Boolean
violence_hblood
1
0
1
Boolean
violence_hgibs
1
0
1
Boolean
voice_avggain
0.5


Float
voice_clientdebug
0voice_dsound
1voice_enable
1
0
1
Boolean
voice_fadeouttime
0.1


Float
voice_forcemicrecord
1
0
1
Boolean
voice_inputfromfile
0
0
1
Boolean
voice_loopback
0
0
1
Boolean
voice_maxgain
5voice_modenable
1voice_overdrive
2voice_overdrivefadetime
0.4


Float
voice_profile
0voice_recordtofile
0
0
1
Boolean
audio
Ukládá vaši hlasovou komunikaci, pokud je příkaz nastavený na hodnotě 1. Soubory: voice_decompressed.wav (neobsahuje žádný zvuk) a voice_micdata.wav (váš hlas).


voice_scale
0.75
0

Float
hlas
Nastavuje hlasitost hlasu příjimaného od ostatních hráčů.


voice_showchannels
0voice_showincoming
0volume
0.8
0

Float
audio
Nastavuje hlasitost hry.


waterroom_type
14
0
28
Integer
audio
Nastavuje room_type pod vodou.


zoom_sensitivity_ration
1.2


Float
myš
Definuje citlivost myši během zoomování.Další informace doplním později...

Military
07-12-17, 18:53
Paráda, som rad že je tu niekto, komu záleží na svojej práci a dal si toľko námahy to vypísať. Ja som to tiež chcel niekedy napísať, ale keď som sa k tomu dostal my veľa príkazov zas ďalších vždy chýbalo. Navyše neviem anglicky, aby som to presne opísal, čo ten príkaz urobí a tak jednou krátkou vetou. Dúfam či sa to vypíše čoskoro, je tam ešte dosť toho čo ani ja neviem čo niektoré príkazy robia. Niektoré dôležite sem môžem napísať, čo by mohli hráčov zaujímať. Len tak v krátkosti.

Nastavenia pre čestnú hru:
fakeloss // Ak je proti vám hráč zo slabším internetom, klasická chyba cska1.6 ak mate výrazne menší ping ako súper, spôsobuje že zabijete nepriateľa keď vybieha, zatiaľ čo sledovaním jeho monitora vidíte, že ste ho zastrelili keď vás ani nevidel. Čiže napríklad, vybehol a vy ste naňho namierili, zatiaľ čo on len vybiehal zbadal vás a chystal sa na vás namieriť. Vyrovnaním pingu na rovnakú úroveň jeho, by ste mali mať rovnakú rovnocennú obťažnosť bez lagov, ako ma on. Väčšinou sa používal program na serveru, čo vymedzoval ping, neviem jak sa volal. Napríklad
od 40 do 60, ak mal niekto ping 10, automaticky mu dalo 40 aby boli všetci seberovný. Takých serverov dnes už moc nie je. To viete určite aj vy.

fakelag //Ak je proti vám hráč ktorý nemá také skúsenosti a ledva drží mieridlo na cieli pri behu. Nastavíte vyššiu hodnotu podľa jeho zručnosti, pri strieľaní mate ľahké trhanie obrazu, čo vám zaťaží mierenie najmä pri behu keď strieľate.

max_smokepuffs "2000" //Veľkosť a hustota dymovnice. Povolená hodnota je 1500+ Odporúčam nedávať nízku, vyhnete sa banom za wh :) Tato hodnota ovplyvňuje hustotu dymovnice. Pri nepovolených hodnotách je cez ňu vidno, aj keď je v momente kedy je najhustejšia.


Nastavenia zlepšujúce hru:
cl_crosshair_color "250 250 250" (Môžete si nastaviť vlastnú farbu svojho krížika ktorým mierite, ak ste farboslepý alebo podobne, môžete si nastaviť mieridlo o všetkých druhoch farieb. Hodnoty minimálne (čierna) "0" "0" "0", maximálne (biela) "250" "250" "250")

team (Funkcie rôzne asi najčastejšia ak hráte s botami. Bot ktorý ma meno "Terorista Aberbal" čiže približne Perzsko-Islamistická národnosť, nastavíte že nikdy ho to nedá do hry za CT, vyhradiť iba pre tím Teroristi. Záleží aké mate csko, hodnoty môžu byť rôzne
"Team T" alebo "Team CT" u inej verzie cska "Team 1" alebo "Team 2" ja mam na písmenka. Takže si zistite či je CT číslo jedna, alebo dva, ak na to pôjdete. :))

Pre módy a testovanie
sv_gravity 0 až 10000... (Čim väčšia gravitácia, tým menšia výška je potrebná, aby ste utrpeli zranenie pádom. Pri enormných hodnotách, vás zabije aj nerovnosť, no pri hodnote 0 sa vznášate neustále vo vzduchu. Užitočne na nasimulovanie atmosféry pre vaše módy. Alebo item anti-gravitačne boty, pripadne nejakú schopnosť postavy. Dáte na nepriateľa 10 sekúnd omráčenie a nerovnosti ho zráňajú a pád ihneď usmrtí a pod.)

skin (to je akože vizuál postavy, čo mate na výber v hre. Originálne sú štyri. Najčastejšie použitie kategória postavy pre bota. Príkladne ak je nastavený že kupuje často guľomet, používa postavu ktorá ma náboje do guľometu prevesené cez hruď, alebo rameno.) Hodnoty dávate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.... To mate napríklad postava jedna je strážnik (ak používa len pištole), 2 policajt (ak používa ľahké zbrane), 3 vojak (ak používa aj granáty), 4 seržant (ak ma veľký vodcovsky skill), 5 maskovací oblek (ak postava používa snaiperky), 6 Komando (ak postava používa ťažké zbrane.) Taktiež si ich môžete nastavovať podľa obťažnosti level easy, prevažne len pištole. Level expert prevažne guľomety a ostreľovačove pušky....

Ale to som už dosť odbehol, pardon.

Grakon2702
07-12-17, 20:07
Jejda, úplně jsem zapomněl, že tu mám něco rozpracované. Momentálně nemám čas se věnovat tomuto. Seznam cvarů a jejich defaultních hodnot jsem si vyexportoval přímo z konzole. Ostatní informace lze nalézt tady: http://txdv.github.io/cstrike-cvarlist/. Bohužel, jedná se o zastaralý seznam. Mnoho cvarů přibylo a mnoho zase ubylo. U některých jsou rozdílné hodnoty. Bohužel, nenašel jsem způsob, jak ze vyexportovat alespoň minimální a maximální hodnoty.

Military
07-12-17, 20:53
Ale dosť škoda, mne by nevadilo nepoznať presne hodnoty, ale mal by som záujem o preklad všetkého, som si istý že sa niekto venuje aj tomu, nie len uberať cvary s cska, ale možno sa budú raz aj vracať vyradene späť.

7.12.2017 20:55
Užasne, to vypadá ako zoznam cvarov ktorý som čítal keď som mal 8 rokov. Vtedy si dal do konzole akékoľvek písmenko a hneď bilion veci ti to ukázalo. Tuším tam je aj nastavovanie rýchlosti projektilov to sme na základnej škole v posledných ročníkov hrávali Metrix na csku a stovky ďalších módov ručne vyrobených narýchlo v škole :D
Som moc rád že som našiel tvoju tému, už len kvôli zlepšeniu nálady, teraz akurát vymieňam parkety.

Military
17-12-18, 14:10
Keď sa dnes tak dívam práve na konzolu 14 ročného cska a hneď na tvoje čo sú tu, tak sa my zdá, že ti tam polovica toho chýba :( Síce som bol celý natešený ale keď som to obehol tak sa my zdalo že je toho málo a teraz vidím že toho nie je len málo, ale veľmi málo. :(

Grakon2702
17-12-18, 14:58
Exportováno ze Steam verze.
Protocol version: 48
Exe version: 1.1.2.7/Stdio (cstrike)
Exe build: 09:10:05 Jul 7 2017 (7561)

Počet platných CVarů: 403


Jedná se o export z čisté nejnovější originální verze hry. Spoustu příkazů z prvních verzí bylo nahrazeno, přejmenováno či smazáno. Navíc, pokud máš v cs nějaké externí módy, může ti to velkou spoustu příkazů přidat. Bohužel hra mi nabízí možnost si vyexportovat pouze názvy cvarů a jejich defaultní hodnoty. Minima, maxima a datové typy si budu muset vycucat z externích méně důvěryhodných zdrojů. Navíc je toho hodně a zatím jsem si nenenašel čas doplnit celou tabulku.

Military
17-12-18, 17:43
Najväčšia irónia je že som asi pred dvoma mesiacmi mazal cska a staré inštalačné programy na cska aby som si vyčistil pamäť. Ušetril som tak 54GB na csku. Ale teraz som pozeral staré dokumenty a fotky rozmazané zo starého cska skoro 3000 a tam som našiel množstvo týchto príkazov ktorých drvivú časť som tu neprečítal.


Niektoré si ale pamätám len si nie som istý čo presne robili:

_______________________

Impulse 101 - Niečo ako modový nástroj po jeho napísaní sa pod tebou objavila väčšia mláka krvi, ako keby roztrhalo človeka ako s HL ale fungovalo aj na csku.
Impulse 102 - Niečo ako modový nástroj po jeho napísaní sa pod tebou objavili kusy mäsa, ako keby roztrhalo človeka mäso ako s HL ale fungovalo aj na csku.

Nie som si však istý, či som si efekt nepomýlil a nebolo impulse 101 naopak efektom s Impulse 102. Toto sa riešilo kedysi na zombie serveru, ako spraviť aby to nemusel admin stále písať že sa to bude spawnovať po mape. Tuším to nevyšlo a nahradilo sa to že nejaký iný impulse robil zas krvavé stopy chodidiel a nastavené bolo že každý kto bol zombie to spamoval každé 4 sekundy. Čiže krvavé stopy zombie. Vraj nejaký impulse bol aj že spawnuje pod hráčom lebky alebo dokonca telá postav s HL. Ale to som ja nikdy nehľadal ani neskúšal.

_________________

Pardon malá chybička našiel som jedno video o tom https://www.youtube.com/watch?v=RTEDRFl6860
Impulse 101 dá 16000 dolárov
Impulse 102 spawnuje tie kusy mäsa, ako keby človeka rozdrapilo :D
Impulse 202 spawnuje krvavú mláku

Keď si dal sv_cheats 1 tak ti to otvorilo veľa dalších funkcii ako.
give_weapon (meno zbrane), (vesty ani defuser a myslím že ani C4 sa tým nedalo spawnúť.)

No hra je spravena tak že ak dáš 2x C4 a pokladajú dvaja hráči trebárs vedľa seba. Po tom čo je bomba položená sa ako keby pokladanie všetkých ostatných zasekne. Čiže viac ako jednu nie je možné dať. Za to umelá inteligencia CT ak zachytí zo štyri bomby na jednom mieste, začnú ignorovať to že je bomba položená a strážia bomby na zemi. Myslím že preto sa nedala tým príkazom spawnuť bomba.


Pridané nejaké príkazy do konzole:

cl_upspeed 320 - rýchlosť šplhania hráča po rebríkoch.
cl_skyname <name> - aký typ oblohy má server nahrať, búrka, slnečno, samozrejme nebo je len obrázok v csku nie je to pohyblivé mračná.
cl_skycolor_r 0 Nastavuje farebné odtiene oblohy (červená farba)
cl_skycolor_b 0 Nastavuje farebné odtiene oblohy (modrá farba)
cl_skycolor_g 0 Nastavuje farebné odtiene oblohy (zelená farba)
crosshair - Nastavuje červený bod v strede optiky postrekovacích pušiek či je vidno alebo nie 1/0
fakelag - Simuluje falošné trhanie na tvojej strane. V prípade že nepriateľ ma lagy môžeš ich nahodiť sebe číslo určuje intenzitu. Aby si si s toho urobil ťažší duel a nenudil sa, toto je však slabší typ lagu.
fakeloss - Simuluje falošné lagy v podobe väčšieho pingu čím si môžeš hru nastaviť na seberovnú s hráčom čo ma horší internet.
fly - Umožní hráčovi lietať ako v spectator režime. Nedokáže však prechádzať cez steny ani presne strieľať.
god - Hráč je nezraniteľný (Ak padne mimo mapu umrie, alebo ak ho zabíja nejaká vec ako oheň tiež umrie)
impulse 100 - Povolí baterku (Osobne som toto ešte nikdy neskúšal), (možno bude potreba pred týmto nastaviť sv_cheats 1)
kill - Samovražda. Ak píše správca serveru a pridá meno Kill (meno) zabije toho hráča.
suicide - Samovražda.
notarget 0/1 - Znepriatelený boti ťa budu ignorovať, potrebné sv_cheats 1. Pri jednom móde hráči a boti čo hrali spolu, bol tento príkaz pre spoločníkov hráčov ovládaných umelou inteligenciou rozkaz zastaviť paľbu, útočiť len ak sú pod paľbou. Strašne starý príkaz do konzole.
quit - Vypnúť hru. V prípade že sa ti zasekne ESC môžeš takto priateľským spôsobom vypnúť hru.
r_shadows - Zapnúť, vypnúť, tiene zobrazujúce sa pri postavách v hre ovládaných hráčmi aj botami.
screenshot - Vyfotografuje to čo vidíš na monitore a pošle do tvojej zložky s hrou.
sensitivity - Nastaviť číslom citlivosť myši.
save - Uloží hru pre jedného hráča. Funguje pre HL aj CS1.6 (možno to funguje doteraz aj na csku)
saveme - Nemá efekt v samotnej hre, jeho účel bol neznámi, ale niekoľko módov bolo na tento príkaz spravených napríklad. Odošleš svoju pozíciu a príde spoluhráč medik na nu alebo animácia postavy zdvihla ľavú ruku hore a rádiom sa pre tím ozvalo "Medik" a hráč s medikom dobehol ku hráčovi čo zdvihol na 3 sekundy ľavú ruku nad hlavu.
slot 1 - Vybrať zbraň na čísle 1 (nôž)
slot 2 - Vybrať zbraň na čísle 2 (pištoľ)
slot 3 - Vybrať zbraň na čísle 3 (Hlavná zbraň)
slot 4 - Vybrať zbraň na čísle 4 (Granáty)
slot 5 - Vybrať zbraň na čísle 5 (bomba)
slot 6 - Vybrať zbraň na čísle 6 (Lieky) (modové)
slot 7 - Vybrať zbraň na čísle 7 (defuser, masky, zasobníky) (modové)
slot 8 - Vybrať zbraň na čísle 8 (raketomety) (modové)
slot 9 - Vybrať zbraň na čísle 9 (stacionárne zbrane) (modové)
slot 0 - Vybrať zbraň na čísle 0
--------------------
traceralpha - ?
tracerblue - (Trasovacie náboje (? Komponent), niečo ako stopovky (farba modrá)) Mohli by biť v hre štandardné náboje a aj svietiace modré ako stopovky.
tracergreen - (Trasovacie náboje (? Komponent), niečo ako stopovky (farba zelená)) Mohli by biť v hre štandardné náboje a aj svietiace zelené ako stopovky.
traceroffset - ?
tracerred - (Trasovacie náboje (? Komponent), niečo ako stopovky (farba červená)) Mohli by biť v hre štandardné náboje a aj svietiace červené ako stopovky.
tracerspeed - Rýchlosť projektilov stopoviek.
Ja osobne som stopovky v cs1.6 ešte nevidel, ale dvaja ľudia čo som ich poznal hrali na serveru kde vraj boli. Takže verím tomu že niečo také mohlo byť.
----------------
unbindall - Odbindovať všetko nabindované.
WC - To neexistuje ani to originálne neexistovalo. Jedna komunita toto používala niečo ako idem na záchod prevezmi to za mňa kolega a prišiel zaňho na server iný admin.
______________
(Modové)
______________
cr_engineer # - Max počet ženistov na tím.
cr_medic # - Max počet medikov na tím.
cr_pyro # - Max počet bombových expertov na tím.
cr_sniper # - Max počet Snajperov na tím.
cr_soldier # - Max počet veliteľov družstiev na tím.
cr_spy # - Max počet elitných jednotiek na tím. (Útočný potápač, výsadkár....)
______________
cvarlist - vypíše všetky možné príkazy do konzole a vloží ich do súboru kde je hra nainštalovaná.
kick (hráčove meno) - Vykopne hráča zo zadaným menom zo servera. Iba správca môže použiť.
mp_falldamage - 0,1 povoliť nepovoliť poškodenie spôsobené pádom.
mp_friendlyfire - 0, 1 povoliť, nepovoliť možnosť že môže každý zastreliť svojho spoluhráča v tíme.
restart - reštartuje hru. Príkladne máte 5 minút do volenia dáte restart a celá mapa sa reštartuje a zas pôjde 20 minút, než sa bude voliť nová.
sv_clipmode - 0, 1 povoliť, nepovoliť nutnosť nabíjať zbrane. V prípade nepovoliť, máte nekonečný zásobník do posledného náboja.
skin - prepínate medzi rôznymi odevmi postav. Hra ma štandardne 4 postavy a piata náhodne losovanie medzi tímy štyrmi. 1,2,3,4,5(5 náhodne vyberie 1,2,3,4)

Military
17-12-18, 18:44
Video nastavte si cez konzolu hru na väčší komfort pri hraní. Od neznámeho autora.
https://www.youtube.com/watch?v=4yvIO0n2I74

Video nastavte si cez konzolu hru na svoj herný štýl. Od neznámeho autora.
https://www.youtube.com/watch?v=4yvIO0n2I74

Video nastavte si rôzne užitočné veci, zbraň v ľavej ruke, červený bod v optike snajperských pušiek a viac. Od neznámeho autora.
https://www.youtube.com/watch?v=2yUxqbLpwPw