Frum csko.cz FAQ

Zde můžete nalézt odpovědi na otázky o tom, jak poradna funguje. Pomocí odkazů nebo vyhledávacích polí pod, najdete cestu k zobrazení.

Kategorie, témata a příspěvky

Co je fórum bulletin?

Fórum bulletin je online diskuzní síť. Někdy je také nazýváno jako "deska" nebo "fórum". může obsahovat několik kategorií, skládat se z fór, témat a jednotlivých příspěvků.

Jak je to se strukturou?

Nást?nka jako celek obsahuje různé kategorie (obecná témata), které samy o sob? obsahují fóra (podfóra ?i specifická témata), která obsahují témata (konverzace), které se skládají z jednotlivých příspěvků uživatelů.

Na domovské stránce je seznam kategorií a fór včetně základní statistiky (Počet vláken a příspěvků) a nejnovější uživatelské příspěvky.

Jak se zorientovat?

Kliknete-li na název fóra, budete přesměrováni na seznam vláken, které obsahuje. Každé vlákno začíná jako jeden příspěvek a roste s jednotlivými příspěvky od Dalších uživatelů. Vlákna mohou být hodnocena (?) , aby bylo zžejmé, jak jsou oblíbená. Také anketa může být d?le?itá (?).

Chcete-li zahájit nové vlákno, klikněte na tlačítko Post New Thread (možná budete potžebovat ur?itá oprávnění).

Vlákna je možné ?adit mnoha způsoby. Výchozím nastavením je řazení vláken s poslední ?inností nahoru. Ale můžete toto řazení snadno změnit - nap?. mít vlákno s nejvíce posty v horní části seznamu vláken (vlákno, zakladatel vlákna, hodnocení, poslední příspěvek, odpovědi, shlédnutí). můžete také obrátit řazení kliknutím na ?ipku vedle názvu ur?ité ?innosti. (Všimněte si, že přilepená témata budou vždy nahože bez ohledu na seřazení.)

Vícestránkové zobrazení

Pokud existuje více stránek, než kolik se jich vejde na Přehled na jednu stranu, zobrazí se "stránkový box" s ?ísly jednotlivých stránek. Ten nazna?uje, že seznam vláken byl rozdčlen na dv? a více stran.

Tento způsob rozdčlení přehledu vláken do více stran se používá na celém fóru.

Co jsou to přilepená témata?

'Důležitá' vlákna jsou vytvářena moderátory a administrátory (?) a zůstávají přilepená na vrcholu seznamu vláken, i když nemají v poslední době žádné nové příspěvky. Jejich úželem je, aby bylo snadno vidět důležité informace a byly přístupné po celou dobu (byly na o?ích).

Jak číst vlákno?

Chcete-li číst vlákno, klikněte na jeho název. každý post ve vlákn? je vytvořen členem nebo hostem. Uvidíte stručné informace o členovi, který vytvořil vlákno nad hlavním postem. V některých případech to bude na stran? postu.

Chcete-li odpovědět do existujícího vlákna, klikněte na Reply to Thread. Pokud se tlačítko nezobrazuje, může to znamenat, že nejste přihlášen(a) jako uživatel, nemáte potžebná oprávnění, nebo bylo vlákno uzavřeno.

Pokud je povoleno, může být k dispozici okno rychlé odpovědi, kde můžete rychle sepsat odpověď, aniž by jste museli klikat na tlačítko "odpovědět". možná budete muset kliknout na tlačítko pro rychlou odpověď Quick Reply to this Message v příspěvku pro aktivaci boxu na rychlou odpověď, než jej budete moci Použít.

U dlouhých vláken možná budete chtít změnit způsob, jakým jsou ?azeny odpovědi. Pro více informací o různých způsobech, jak zobrazit a procházet témata, klikněte (?).

Je nějaká snažší cesta, jak se dostat do fóra?

Pokud víte,na které fórum chcete přejít, můžete použít kontrolní panel 'Přejít', který se objevuje v dolní části mnoha stran.

Jak se mohu dozvědět více o uživatelích?

Chcete-li zobrazit informace o ur?itém uživateli, klikněte na uživatelské jméno. To vás přesměruje na jeho veřejný profil (?).

Co je to navigační lišta?

Navigační lišta je v horní části každé stránky s odkazy, které Vám pomohou se pohybovat (orientovat). Pžedpis oblasti v levém horním rohu ukazuje, kde se práv? nacházíte. Formulá? vpravo Vám umožní se rychle přihlásit. Jedním kliknutím se dostanete do oblastí jako jsou: uživatelský panel (?), FAQ (který práv? ?tete), Kalendář (?), hledání možností (?) a rychlé odkazy (?) nebo Další u?ite?né funkce.

Co je box "Co se děje" na hlavní stránce fóra?

Na domovské stránce v dolní části vidíte sekci, která Vám žekne, co se v tuto chvíli děje. Dozvíte se věci, jako je nap?. počet registrovaných uživatelů, kteří jsou práv? online, počet hostů, dokonce i věci jako narozeniny a nadcházející události.

Mohu si n?jak změnit vzhled fóra?

můžete být schopni změnit styl zobrazení fóra pomocí stylu m?niže v levém dolním rohu stránky. To Vám umožní zvolit různé skiny, které m?ní barevné schéma a vzhled fóra. Pokud se tato možnost nezobrazí, mohla být vedením fóra zakázána.

Registrace

Administrátor bude pravd?podobně vy?adovat, aby jste se zaregistroval(a), aby jste mohl(a) vyu?ívat všechny funkce tohoto fóra. Za registrování Vám bude přidělena identita (nick) pro všechny zprávy, které napížete, a dále online veřejný profil.

Registrace je zdarma (pokud není uvedeno jinak) a nabízí ?irokou ?kálu funkcí včetně:

 • Zakládání nových témat
 • Odpovídání do témat
 • Upravování vlastních příspěvků
 • Příjem upozornění na e-mail na odpovědi ve vláknech, které si vyberete
 • Odesílání soukromých zpráv ostatním uživatelům
 • Vytváření alb s obrázky a komentování ostatních obrázků
 • Přidávání událostí do kalendáře
 • nastavení Seznamu kontakt?, aby jste rychleji viděl(a), kdo z nich je online

Jak se registrovat?

můžete se registrovat kliknutím na odkaz 'Zaregistrovat' v horní části stránky. Budete požádán(a), aby jste si vybral(a) uživatelské jméno, heslo a zadal(a) platnou e-mailovou adresu. Krom? toho se objeví Další oblast, kde budete vyzván(a), aby jste odpověd?l(a). N?které z nich budou povinné, zatímco jiné jsou volitelné. Jakmile je vše kompletní, budete buď pln? registrován(a), nebo v některých případech budete muset kliknout na odkaz ' zaslat aktivační e-mail' na e-mailovou adresu. Jakmile to uděláte, budete zaregistrován(a).

Všimněte si, že Vaše zadaná e-mailová adresa nebude ponechána otevřená "spamu", ale můžete ji nechat skrýt pro ostatní uživatele fóra. Budete pravd?podobně moci povolit ostatním přihlášeným uživatelům Vás kontaktovat prostžednictvím e-mailu, ale systém nebude zobrazovat Vaši e-mailovou adresu, pokud nedáte svolení.

Pokud je Vám méně než 13 let, může administrátor požadovat, aby rodiče nebo zákonný zástupce poskytl souhlas před dokončením procesu registrace. Více informací dostanete v průběhu registrace.

Vyhledávání sekcí a témat

Jak mohu něco vyhledat?

Chcete-li rychle najít vlákno nebo příspěvek odkudkoliv, klikněte na tlačítko 'Hledat' v navigační liště v horní části fóra. Poté zadejte klí?ové slovo nebo slovní spojení, které chcete vyhledat, zvolte buď 'Zobrazit vlákna' nebo 'Zobrazit příspěvky' pro zobrazení výsledků. Do výběru míst se zobrazí pouze skute?ná místa, v nich? se nachází hledané slovo nebo slovní spojení.

Pro větší kontrolu nad vyhledáváním vyberte 'Rozšířené hledání' . Stránka Pokročilého vyhledávání Vám umožňuje omezit vyhledávání na jednotlivá fóra, najít příspěvky nebo témata od uživatele, nebo se vyhledání výsledků na základě značky (?). Existují také možnosti najít místa od ur?itého data nebo vlákna s ur?itým po?tem odpovědí..

Jak hledat konkrétní fórum nebo téma?

Pokud procházíte fórem, můžete rychle vyhledat vlákno nebo příspěvek pomocí kliknutím na 'Hledat v tomto fóru' v horní části stránky (nad seznamem témat). můžete také vyhledávat jednotlivé příspěvky ve vlákn? kliknutím na 'Hledat v tomto tématu' v horní části každé stránky.

Oznámení

Co jsou to oznámení?

Oznámení jsou speciální zprávy, které zakládá administrátor. Jedná se o jednoduchou jednosm?rnou komunikaci s uživateli, kdy nemůžete odpovědět. Pokud chcete diskutovat o oznámení, budete muset vytvořit nové vlákno.

Témata oznámení jsou zobrazeny v horní části stránky jako přilepené vlákno.

Možnosti zobrazování témat

Mohu měnit pořadí příspěvků?

Máte možnost volby, jak chcete zobrazit témata. když jste v tématu, podívejte se na horní li?tu. Na pravé stran? uvidíte 'Režim zobrazení'. Po kliknutí Vám bude umožn?n změnit způsob, jakým jsou ?azeny příspěvky.

Máte Tři možnosti:

Lineárn? - příspěvky jsou zobrazovány chronologicky, obvykle od nejstaršího po nejnovější. příspěvky jsou zobrazeny v plochém režimu tak, že mnoho pracovních míst lze zobrazit současn?. Je možné změnit zobrazení tím, že změníte nastavení v uživatelském panelu

Témata - strom je zobrazen spolu s každým postem. Zde můžete vidět vzájemné vztahy příspěvků k ostatním. Je snadné vidět, kdo odpověd?li na koho. Pouze jeden příspěvek je zobrazen současn?. Kliknutím na jeden post v postu stromu, se na stránce zobrazí příspěvek a všechny příspěvky reagující na n?j.

Hybridn? - Jedná se o sm?s lineární a závitového režimu. Strom příspěvků se zobrazí jako v závitové režimu, ale mnoho míst je uvedeno jako v lineárním režimu.

Nové příspěvky a Dnešní příspěvky

Jak si mohu zobrazit poslední příspěvky?

Existují dva způsoby, jak rychle zobrazit nedávno vytvořená ?i aktualizovaná témata..

Pokud nejste přihlášeni, 'Dnešní příspěvky' zobrazí seznam všech vláken, které byly vytvořeny nebo aktualizovány v posledních 24 hodinách.

Pokud jste přihlášeni, 'Dnešní příspěvky' se změní na 'Nové příspěvky', který Vám zobrazí seznam všech vláken, které byly vytvořeny nebo aktualizovány od Vaší poslední návštěvy.

Administrátor může také nastavit fórum tak, aby každé vlákno po přečtení bylo oznaženo v databázi. Pokud je tato volba nastavena, pak se nová témata (nebo vlákna s novými příspěvky) nebudou ozna?ovat jako přečtené, dokud jste je skute?n? nežetl(a).

Je nastavena lhůta automatického označení všech témat jako přečtených po stanoveném počtu dní, pokud jste si je nepžežetli. Výchozí nastavení je 10 dní, ale administrátor mohl tuto hranici navý?it nebo sní?it.

Hodnocení témat

Co je to hodnocení?

Fórum Vám umožňuje hodnotit témata 1 hvězdou (hrozně) až 5 hvězdami (výborn?). Jakmile téma získá dost hlasů, budou se hvězdy zobrazovat vedle názvu tématu ve výpisu témat. Tento zobrazený průměr hlasování může být snadným způsobem, jak zjistit, která témata stojí za přečtení.

Na fóru prohlížení stránky můžete také ?adit témata podle hodnocení, buď dle nejvy??ího nebo nejni??ího.

Proto má smysl hodnotit témata, pomáhá to všem uživatelům. Chcete-li hodnotit, klikněte na 'Hodnotit téma' v horní části zobrazení stránky. Vyberte počet hv?zdižek, které nejlépe reprezentují kvalitu témata. Dle nastavení fóra můžete mít možnost v průběhu času změnit své ohodnocení.

Možnosti

Co jsou to nástroje témat?

V horní části ka?dého vlákna je odkaz s názvem 'Možnosti'. Kliknutím na tento odkaz se zobrazí nabídka s několika možnostmi:

 • Zobrazit verzi pro tisk - tím se zobrazí příspěvky ve sníženém grafickém formátu, který je vhodný pro tisk.
 • Doporušit tuto stránku - pokud si myslíte, že by téma mohlo zajímat n?koho jiného, můžete jej pomocí e-mailu odkázat na tuto stranu.
 • Sledovat toto téma - při sledování tématu budete dostávat pravidelné informace při změnách v tématu na svůj e-mail. Klikněte pro více informací o sledování témat.
 • Přidat anketu - pokud jste zakladatelem tématu, můžete k n?mu Přidat anketu. Klikněte pro více informací o anketách.

Štítky

Co jsou to tagy?

Štítky jsou u?ite?ným způsobem, jak hledat témata s podobnými předměty a obsahy. To dopl?uje b??ný vyhledávací systém, který vyhledává pouze ur?itá slova nebo fráze (nebo příspěvky konkrétního uživatele).

Chcete-li používat značky, p?idejte slova nebo fráze do témat? pomocí popisu obsahu. Například jestliže předmět je 'fotografie', pak můžete Přidat tag 'fotografie' do seznamu znažek. Ale můžete také Přidat značky jako 'digitální obraz', a 'fotoaparát' (zále?í samozžejm? na povaze tématu).

To bude kategorizovat toto vlákno se všemi ostatními tématy, které mají odpovídající značky, zda mají ?i nemají slovo 'fotografie' v nich.

Kdo přidává tagy?

Štítky jsou přidávány uživatelem, který založil téma. Ostatní uživatelé také mohou Přidat a odebrat tagy.

Jak mohu použít tagy?

Štítky jsou zobrazeny v okně ve spodní části stránky tématu. Kliknutí na zna?ku Vám umožní zobrazit Další témata, které mají stejnou zna?ku - a které mohou být spojené. Kliknutím na slovo '?títky' v horní části pole se dostanete na stránku s Přehledem skupin tag?.

Tyto ?títky Vám umožní vidět, které tagy jsou nejpopulárn?j?í - ?ím větší slovo, tím vícekrát bylo použito na témata. Na stránce Pokročilého hledání se zobrazují značky, které byly nejvíce vyhledávány.

Cookies

Co je to "automatické přihlášení"?

Když se zaregistrujete (Při přihlášení pomocí formuláře v horní části obrazovky), budete mít možnost 'Zapamatovat si mě'. To bude ukládat Vaši identitu bezpe?n? do cookies na Vašem počítači. Pokud používáte sdílený počítač, jako nap?. v knihovn?, ?kole nebo internetové kavárn?, nebo máte-li Důvod k podezžení na vyu?ívání počítače více lidmi, doporučujeme Vám nepoužívat tuto funkci.

Jak mám smazat cookies?

můžete vymazat všechny cookies stanovené pro fórum kliknutím na 'odhlásit' v horní části stránky. V některých případech, když se vrátíte na domovskou stránku pomocí zaslaného linku a jste stále přihlášeni, budete možná muset cookies smazat ručně.

Internet Explorer 6 Nástroje -> možnosti internetu -> Smazat cookies -> Ok

Internet Explorer 7: Nástroje -> možnosti internetu -> Smazat... -> Procházení historie -> Smazat cookies

Firefox: Nástroje -> možnosti -> Soukromí -> Cookies -> Smazat

Safari: Pžedvolby -> Zabezpežení -> Cookies -> Odstranit všechny/vybrat jednotlivé -> Smazat

Opera: Nástroje -> Pokročilé -> Cookies -> jednotlivě smazat | nebo Nástroje -> Vymazat soukromá data -> Smazat cookies -> Smazat

Vaše cookies by nyní měly být odstraněny. možná by bylo vhodné restartovat počítač a ujistit se.

Jiné prohlížeče mohou mít jiný způsob mazání cookies. Podrobnosti naleznete v dokumentaci pro vlastní prohlížeč, pokud si nejste jisti..

Zapomenuté heslo

Zapomněl(a) jsem heslo. Co mám dělat?

Pokud zapomenete heslo, můžete kliknout na odkaz 'Zapomenuté heslo'. Tato stránka se zobrazuje v?ude, kde je potřeba přihlášení se pomocí hesla.

Tento odkaz otevře stránku, kde můžete zadat svou e-mailovou adresu. V e-mailu Vám bude zaslán na tuto adresu krátce poté e-mail s pokyny pro resetování hesla.

Vzhledem k tomu, že hesla jsou šifrována, není žádný způsob, jak odeslat Vaše původní heslo. Tato možnost Vám poskytuje možnost pro obnovení Vašeho p?vodního hesla a poskytuje zároveň ochranu.

Musíte být schopni Přijímat e-maily na Vaši registrovanou e-mailovou adresu. možná budete muset zkontrolovat spam filtry a složek Příchozích spam?, pokud tento e-mail b?hem několika minut nepřijde.

Kalendáže

Kalendář je zobrazen v horní liště (pokud byl administrátorem povolen). Ve výchozím nastavení je pouze jeden kalendář, který je spole?ný pro všechny uživatele fóra.

členové mohou přidávat nadcházející události, které by mohly n?koho zajímat. můžete se také přihlásit k odběru e-mailového upozornění na blí?ící se události.

Krom? toho by mohl správce vytvořit Další soukromé kalendáře pro jednotlivé členy nebo pro specifické skupiny uživatelů.

Jak mohu Přidat událost do kalendáře?

Máte-li příslušné oprávnění, zobrazí se Vám pole v kalendáři oznažené jako 'Přidat novou událost'. Administrátor může registrovaným uživatelům povolit přidávat Veřejné události, ale v?Třinou tomu tak není. Je více pravd?podobné, že můžete přidávat jen vlastní soukromé události, které můžete vidět pouze Vy.

Existují 3 typy událostí, které mohou být přidány do kalendáře:

 • Jednodenní událost - událost, která trvá celý den.
 • N?kolikadenní událost - událost, která má definovaný čas za?átku a konce, který nemusí být v jeden den.
 • Opakující se událost - událost, která se opakuje ve stejných obdobích na základě ur?itých kritérií.

Sta?í si vybrat příslušnou možnost pro událost, kterou chcete Přidat, vyplnit požadované údaje a uložit událost. Ta se nyní bude zobrazovat v kalendáři.

Kde se zobrazují narozeniny?

Narozeniny mohou být zobrazeny v kalendáři, pokud administrátor tuto možnost povolil. Vaše narozeniny budou automaticky zobrazeny v kalendáři, pokud jste zadali datum narození ve Vašem profilu. Poznámka: Pokud nezadáte rok narození do profilu, nebude v kalendáři uveden Váš v?k.

Pokud zadáte Vaše narozeniny, objeví se upozornění také na hlavní stran? fóra v den Vašich narozenin.

Seznam členů

Co je to seznam členů?

Seznam členů ukazuje registrované uživatele fóra. Pokud administrátor dal povolení, můžete si prohlédnout uživatele se?azené abecedn? dle uživatelského jména, data registrace, podle počtu příspěvků nebo pověsti (?).

Chcete-li zobrazit seznam členů, klikněte na odkaz 'Seznam členů' na navigační liště na hlavní stran? fóra.

Chcete-li rychle najít konkrétního člena, klikněte na tlačítko Hledat člena a zadejte jméno (nebo díl?í uživatelské jméno). Pro Další možnosti hledání - včetně vyhledávání na základě data registrace, počtu příspěvků nebo domovské stránky - klikněte na 'Rozšířené hledání' v menu vyhledávání.

Jsou tam uvedeni všichni uživatelé?

N?kteří členové nesmí být na seznamu. Administrátor má jiné možnosti, než který je uvedeny na seznamu. Mohou naPříklad vynechat členy, kteří nemají mnoho příspěvků, nebo kteří patří k ur?ité skupině uživatelů (naPříklad Zabanovaní uživatelé).

Vaše upozornění

Co jsou to upozornění?

Pokud jste přihlášeni na fóru, může být Vaše upozornění zobrazeno na uvítací liště v horní části fóra. 'Vaše upozornění' se zobrazí v následujících případech:

 • Nepřečtené soukromé zprávy (?)
 • Nepřečtené zprávy v profilu (?)
 • Zprávy v profilu, které čekají na schválení
 • Požadavek na spřátelení (?)
 • žádost i o vstup do sociální skupiny (?)
 • Pozvání do skupin
 • Nepřečtené komentáře k obrázkům (?)
 • komentáře k obrázkům, které čekají na schválení
 • Skupinové zprávy, které čekají na schválení
 • Kliknutím na odkaz 'Vaše upozornění', budete schopni rychle zjistit, kolik z ka?dého typu jste obdrželi. Kliknutím na některý z odkaz? v menu se dostanete na příslušnou stránku v uživatelském panelu nebo jinde v systému.

  Pokud nejsou k dispozici žádné oznámení, pak tento odkaz bude nahrazen odkazem 'Soukromé zprávy' (?).

  Rychlé odkazy

  Co je to menu rychlých odkaz??

  Navigační lišta v horní části každé stránky má několik užitečných odkazů. Jedním z nich je rozbalovací menu s názvem Rychlé odkazy. (Zdá se, že je pouze pro registrované členy, kteří jsou přihlášeni). Kliknutím na ni se zobrazí následující možnosti:

  • Rychlé odkazy
   • Dnešní příspěvky (ukazuje příspěvky vytvořené v posledních 24 hodinách)
   • Označit fórum jako přečtené (označí všechna vlákna a příspěvky jako přečtené)
   • Otevřít popup okno s kontakty (otevře nové okno se seznamem všech Vašich kontaktů)
  • Kontaktování
   • Kontakty a přátelé (stránka, odkud můžete spravovat Vaše kontakty a přátele)
   • Sociální skupiny (kde můžete spravovat Vaše sociální skupiny)
   • Obrázky a alba (kde můžete spravovat své obrázky a alba)
  • uživatelský panel (kliknutím se dostanete do svého osobního ovládacího panelu)
   • Upravit podpis (upravit Váš osobní podpis, který se objeví pod každým příspěvkem)
   • Upravovat své podrobnosti (upravit svůj osobní profil)
   • Upravit nastavení (spravovat své komunitní nastavení)
  • R?zné
   • Soukromé zprávy (spravovat své soukromé zprávy, číst e-mailovou schránku, vytvoření nové zprávy, atd.)
   • Sledovaná témata (získat Přehled o svých sledováních a možnosti jejich správy)
   • Váš profil (načte Váš sociální profil)
   • Kdo je online (kteří uživatelé jsou práv? online na fóru a co dělají)

  Kontaktování Dalších uživatelů

  Mohu poslat e-mail ostatním uživatelům?

  Ano. Chcete-li poslat e-mail jinému uživateli, můžete buď najít uživatele v seznamu svých kontaktů, nebo kliknout na tlačítko e-mail uživatele Email User zobrazené na více místech na fóru u příspěvků uživatele.

  To obvykle otevře stránku, která obsahuje formulář, kde můžete zadat svou zprávu. Po dokončení psaní zprávy stiskněte tlačítko 'Odeslat email' a Vaše zpráva bude odeslána.

  Mohu vidět e-mailové adresy ostatních uživatelů?

  Z důvodu ochrany osobních údajů je e-mailová adresa příjemce zprávy v průběhu psaní e-mailu utajená.

  Pro? n?komu nemohu poslat e-mail?

  Pokud nemůžete najít tlačítko e-mail ani žádný link, znamená to buď, že administrátor zakázal tuto funkci, nebo že uživatel prohlásil, že si nepžeje Přijímat zprávy od ostatních uživatelů.

  Mohu poslat ve-mailu odkazy přátelům?

  Další zajímavou funkcí je možnost poslat přátelům odkaz na téma, které by je mohlo zajímat. při prohlížení vlákna, najdete odkaz, který Vám umožní poslat krátkou zprávu přátelům pomocí e-mailu. S odkazem odešlete své referen?ní číslo ID, takže pokud se Váš přítel zaregistruje na tomto fóru v d?sledku prohlížení odkazu od Vás, bude Vám jeho registrace automaticky p?i?tena k referencím.

  Co jsou to soukromé zprávy?

  Registrovaní členové mohou také posílat zprávy ostatním uživatelům fóra pomocí soukromých zpráv system. Pro více informací o soukromých zprávách klikněte zde.

  Co jsou to viditelné (profilové) zprávy?

  Registrovaní uživatelé mohou zanechat vzkazy pro ostatní členy na jejich profilu. Tyto si mohou obecn? prohlížet všechni návštěvníci včetně členů a hostů. Pro více informací o profilových zprávách klikněte zde.

  Jednání s problematickými osobami

  Mohu zablokovat příspěvky, e-maily a zprávy od konkrétních uživatelů?

  Pokud existují konkrétní členové, kteří Vás obt??ují, a nechcete vidět jejich příspěvky, nebo přijímat soukromé zprávy a e-maily od nich, pak si můžete Přidat tyto členy do 'Seznamu ignorovaných'. Existuje několik způsob?, jak toho dosáhnout, zde je nejsnadn?j?í cesta:

  Pžes svůj uživatelský panel: uživatelský panel -> možnosti a nastavení -> upravit seznam ignorovaných. Poté zadejte jméno do prázdného textového pole a potvr?te.

  Co když mi někdo urá?í?

  Po?lete odkaz moderátorům na cokoliv, co pro Vás je urá?livé, nepřijatelné a nezákonné. moderátoři se pokusí situaci vyže?it co nejdříve.

  RSS

  Mohu použít RSS pro zjišťování nových příspěvků?

  Pokud administrátor povolí používání RSS, umožní Vám to prohlížet nově vytvořená témata a zobrazení fóra bez jeho návštěvy.

  V současné době jsou k dispozici dva formáty, RSS a RSS v2.

  Většina moderních prohlížečů má zařízení pro čtení RSS kanálů a automaticky detekuje dostupnost kanálů na stránkách.

  Hledat ve FAQ

  Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

  Vyberte možnosti, jak byste chtěli vyhledávat dotazu. "Jakákoliv slova" vrátí nejčastější výrazy, anebo alespoň relevantní výsledky, zatímco "Kompletní fráze" najde pouze výsledky, které obsahují přesně to, co hledáte.