Fórum csko.cz FAQ

Zde můžete nalézt odpovědi na otázky o tom, jak poradna funguje. Pomocí odkazů nebo vyhledávacích polí pod, najdete cestu k zobrazení.

Odeslání nové zprávy

Jak mám naformátovat mé příspěvky a zprávy?

Při psaní zprávy ?i příspěvku můžete chtít naformátovat text jako tučný, kurzíva nebo podtržený.

Formátování můžete Přidat těmito způsoby:

  • použitím klikacích ikonek jako ve většině textových editor?
  • napsáním formátovacích BB-kódů

Klikací ikony jsou dostupné ve standardním a rozšířeném WYSIWYG (What You See Is What You Get - Co vidíš, to máš) editorech. Rozdíl mezi nimi je ten, že standardní editor zobrazí BB-kódy ve zpráv? a upravený text zobrazí a? po zpracování. Rozšířený editor zobrazí zprávu bez BB-kódů pžesn? tak, jak bude doružena adresátovi.

K použití jednoduže klikni na tlačítko (naPříklad B (bold - tučný) a potom napiš tučný text. Klikni na tlačítko znovu a přestaň používat tučný text. Také samozžejm? můžeš Označit již napsaný text, a kliknutím na formátovací tlačítko jej upravit.

BB-kódy jsou speciální kódy podobné HTML, které mohou být použity v příspěvcích a zprávách na fóru. Kompletní seznam BB-kódů, které mohou být použity na fóru a Příklady použití najdete zde.

Odpov?? na příspěvek

Na některých fórech je možné psát příspěvky jako host, v?Třina fór ale vy?aduje registraci.

Jako registrovaný uživatel můžete jít na fórum, kde máte oprávnění k prohlížení témat a odpovídání na n?. při odpovědi máte několik možností - můžete kliknout na tlačítko "odpovědět" Post Reply a Přidat nový příspěvek na konec tématu. Nebo můžete použít "Rychlá odpověď" pomocí okna umíst?ného dole pod příspěvky.

Když používáte Rychlou odpověď, můžete citovat příspěvek, který někdo napsal, pokud odpovídáte přímo na n?j. možná budete muset kliknout na tlačítko rychlé odpovědi pro aktivaci panelu rychlá odpověď, než do n?j budete moci psát. Quick Reply

Pokud chcete odpovědět na více příspěvků, můžete je vybrat pomocí tlačítka "Více citací" Multi quote. Po vybrání se tlačítko změní a ozna?í příspěvek za citovaný. Kliknutím na tlačítko "odpovědět", se poté dostanete do plného textového editoru se všemi citovanými příspěvky.

Upravení a smazání příspěvku

Mohu upravit, nebo smazat své příspěvky?

Pokud jste registrován(a) a přihlášen(a), můžete upravovat a mazat své příspěvky (administrátor může toto nastavení upravit, ?i vypnout). možnost úpravy příspěvků může být časově omezené (také v závislosti na nastavení fóra).

K editaci/smazání příspěvku klikněte na tlačítko Upravit/Smazat u konkrétního příspěvku. Pokud je Váš příspěvek první v tématu, jeho smazáním odstraníte celé téma. Edit / Delete Message

Když provedete úpravu, může být zobrazena poznámka informující ostatní uživatele o editaci postu.

Když je čas editace zobrazen jako odkaz, můžete na n?j kliknout a zobrazit si rozdíly mezi současným a p?vodním příspěvkem nebo mezi jednotlivými verzemi, pokud prob?hlo úprav více.

Mohou ostatní upravovat m?j příspěvek?

Administrátoři a moderátoři mohou upravovat Vaše příspěvky. Pokud to ud?lají, nemusí být zobrazena poznámka upozorňující ostatní uživatele na úpravu.

Vytváření ankety, hlasování

můžete si všimnout, že některá témata mají vloženu sekci, ve které můžete hlasovat o problému nebo dotazu. Tyto sekce se nazývají "ankety".

Jak vytvořím novou anketu?

Když vytváříte nové téma, můžete mít možnost Přidat anketu.

To vám umožní položit otázku a určitý počet možných odpovědí. Ostatní uživatelé potom mohou hlasovat pro odpověď, jakou si pžejí, výsledek se zobrazí v tématu.

Například:

Jaká je Vaše oblíbená barva?

  • červená
  • modrá
  • žlutá
  • zelená
  • nebesky modrá
  • růžová se žlutými puntíky

Chcete-li vytvořit anketu, když zakládáte nové téma, zatrhněte "Ano, chci Přidat anketu k tomuto tématu" ve spodní části stránky a nastavte počet odpovědí které chcete Přidat.

Po kliknutí na tlačítko odeslat, budete přesměrování na stránku vytváření ankety, kde zadáte otázku a konkrétní podobu odpovědí.

můžete také nastavit čas ankety (naPříklad anketa se po týdnu uzavše - není možné hlasovat).

Jak hlasovat a jak zobrazit výsledky?

Hlasování v anketě provedete zvolením volby a kliknutím na tlačítko hlasování. Někdy můžete vybrat více možností. Aktuální výsledky si můžete zobrazit kliknutím na nápis "Zobrazit výsledky hlasování". Hlasování v anketě je dobrovolné. můžete hlasovat pro jakoukoliv možnost, nebo nemusíte hlasovat v?bec.

Při Veřejném hlasování bude vidět, pro kterou možnost jste hlasovali. U ankety bude upozornění, že se jedná o Veřejné hlasování.

Platí, že když jednou v anketě hlasujete, není možné Váš hlas již odebrat (změnit), hlasujte tedy opatrně!

přílohy a obrázky

Jak mohu připojit přílohu k příspěvku?

Pokud chcete připojit soubor k příspěvku, musíte být na stránce "Nový příspěvek" nebo "Nové téma", nesmíte použít "Rychlá odpověď". Pokud chcete použít "Nový příspěvek" klidn?te v tématu na tlačítko "odpovědět".

Na této stránce pod oknem se zprávou najdete tlačítko "Upravit přílohy". Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí nové okno pro nahrávání příloh. přílohu můžete nahrát z počítače, nebo vložit pomocí odkazu. P?ípadn? můžete tuto stránku Otevřít kliknutím na ikonu p?ilohy.

Chcete-li nahrát přílohu z počítače, klikněte na tlačítko "Procházet" a vyberte soubor. Chcete-li nahrát soubor z odkazu, zadejte úplnou adresu k souboru do druhého ?ádku na této stránce. Po vypln?ní klikněte na tlačítko "Nahrát".

Jakmile je hotové nahrání souboru, zobrazí se název souboru v tomto okně, které nyní můžete zav?ít a vrátit se na Předchozí stránku.

Jaký typ souboru mohu Použít? Jak velké mohou být přílohy?

V okně příloh najdete povolené typy souborů a jejich maximální velikosti. Soubory s větší velikostí nep?jdou nahrát. Vkládání může být omezeno maximálním po?tem příloh, které můžete k příspěvku připojit.

Jak m??u Přidat obrázek do příspěvku?

Pokud máte obrázek nahrán jako přílohu, můžete kliknout na ?ipku vedle "ikony přílohy" a vybrat ho ze seznamu. Ten bude umíst?n do Vašeho příspěvku a můžete jej vložit tam, kde chcete, aby byl umíst?n.

Pokud chcete vložit obrázek, který není nahrán jako příloha, ale je umíst?n na jiné internetové stránce, můžete tak Učinit pomocí zkopírování úplné adresy obrázku (ne stránky, kde je obrázek umíst?n), a to buď kliknutím na ikonu "Vložit obrázek" nebo přidáním BB-kódů [img] před odkaz a [/img] za odkaz, před a za odkazem NESM?Jí být žádné mezery. (?) Tímto způsobem také můžete vkládat obrázky ze svých alb.

Smajlíci

Co jsou to smajlíci?

Smajlíci jsou ikony, je? mohou být použity ve Vašich příspěvcích k vyjádžení emocí a pocit?. můžete pomocí nich ukázat, že jste ??astní, smutní, že se sm?jete, nebo jste v rozpacích. Například když jste žekli vtip, nebo byli sarkasti?tí, můžete Přidat smajlíka místo napsání "tohle je vtip".

Základní smajlíci jsou stejní, jaké najdete v každém instant messengeru. Jsou tvoženy ur?itou skupinou znak?, které jsou ?asto podobné výslednému obrazu. Například :) je pževeden na úsm?v, :( je pževeden na smutného smajlíka. Smajlík se skládá ze dvou o?í a úst, která se usmívají, nebo mra?í.

Jak mohu Přidat smajlíka?

N?které smajlíky můžete Přidat ze stránek "odpovědět" a "Nové téma", pokud administrátor povolil tuto funkci. Kliknutím na n? je můžete rovnou Přidat do zprávy. nebo také můžete napsat kombinaci znak? pro konkrétního smajlíka. Kompletní seznam smajlíků a jejich kombinací znak? najdete zde.

Někdy možná budete chtít, aby v příspěvku nebylo možné smajlíky zobrazit. když zakládáte nový příspěvek/téma, máte možnost za?krtnou pole "Zakázat smajlíky".

Ikony a označení témat

Co jsou to ikony?

Ikony, také známé jako ikony příspěvků, jsou malé ikony, které se objeví v názvu příspěvku. Pokud je Váš příspěvek první v tématu, pak se také zobrazí ve výpisu témat. Pokud administrátor umožnil tyto ikony, můžete je nalézt v okně 'Nový příspěvek' a 'Nové vlákno'. Sta?í jen vybrat ikonu, kterou chcete Použít, ta se pak zobrazí před Názvem tématu.

Co jsou to obrázky témat?

Obrázky témat jsou Dalším mo?ným způsobem identifikace obsahu jednotlivých témat.

Moderáto?i a administrátoři

Kdo jsou to moderátoři a administrátoři?

Moderáto?i dohlížejí na specifická fóra. Obecně mají schopnost upravovat a mazat příspěvky, přesouvat témata a provádět spoustu Dalších akcí. Stát se moderátorem na konkrétním fóru je obvykle odm?nou uživatelům, kteří jsou zvlá?t? u?ite?ní a znalí hry nebo moderování.

Administrátoři jsou lidé, kteří mají celkovou kontrolu nad v?ím, co se děje na fóru. Dohlí?í, v jakém stylu je fórum, vytváří podfóra a organizaci, informují uživatele a jmenují moderátory.

Hledat ve FAQ

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Vyberte možnosti, jak byste chtěli vyhledávat dotazu. "Jakákoliv slova" vrátí nejčastější výrazy, anebo alespoň relevantní výsledky, zatímco "Kompletní fráze" najde pouze výsledky, které obsahují přesně to, co hledáte.