za ukořistění nepřátelské vlajky je +25 adrenalinu.