Optimalizace je procedura, při níž se upravuje mapa tak, aby v reálném čase vykreslovala pokud možno co nejméně polygonů, ovšem ne na úkor její podoby a funkčnosti. V tomto návodu vám ukážu, jak si...