Návrh to je celkom dobrý, ale myslím, že sa to nikomu nebude chcieť robiť.