Minimálne 5 vlákien dole nižšie na túto tému bohato stačí, zakladanie ďalších nie je potrebné.

http://csko.cz/forum/showthread.php?54744-Chceme-zp%E1tky-star%FD-ZE!
...