Som za pridanie ďalších máp, ako sme to s Kacom aj navrhovali v AF. Ďalej som za pridanie RTV určitým spôsobom, napríklad ak je možné pridať obmedzenie, že rtv bude možné po určitom odohratom čase...