VAC bany se nedávají neprávem a Valve ignoruje veškeré žádosti a dotazy týkající se VAC banů.