AWP sniper nemôže padnúť sniperovi? Sa to zmenilo?