Při módu HVD (od 3 FK a více) se CT mohou pohybovat jen v CT zónách. Zde jsem nafotil CT zóny všech map, které se nyní nachází na CS:GO JB.jb_cavern_v1...