Trochu mimo misu.

Na tom nápade nevidím nič zlého.