docela gúd nápad ja by som ocenil ak by aj na furiene lietala nejaká mapa s vianočnou/zimnou tématikou