Nie je to povolené. Zvýhodňuje ťa to. Písal to i Kotel v nejakom vlákne.