Hej, záleží, keby žiadosť napíšeš inak už si mohol hrať.