No musíš byť trpezlivý, vzorný a hlásiť bez failov.

Vidím to tu pozitívne. Marečku podejte mi práva.