Čau, sem jsem vám sepsal commandy, které jsou v config.cfg . Vedle nich máte napsáno, co který příkaz znamená. Snad vám to pomůže :)

Návod slouží hráčům, kteřím se v tom tolik neorientují.

unbindall
bind "TAB" "+showscores" // BINDY - Nastavení kláves a daný příkaz k ní
bind "ENTER" "+attack" // Bidovat se může i nakoupení zbraně ,či něakej text
bind "ESCAPE" "cancelselect"
bind "SPACE" "+attack2"
bind "'" "+moveup"
bind "+" "sizeup"
bind "," "buyammo1"
bind "-" "sizedown"
bind "." "buyammo2"
bind "/" "+movedown"
bind "0" "slot10"
bind "1" "slot1"
bind "2" "slot2"
bind "3" "slot3"
bind "4" "slot4"
bind "5" "slot5"
bind "6" "slot6"
bind "7" "slot7"
bind "8" "slot8"
bind "9" "slot9"
bind ";" "+mlook"
bind "=" "sizeup"
bind "[" "invprev"
bind "]" "invnext"
bind "`" "toggleconsole"
bind "a" "+moveleft"
bind "b" "buy"
bind "c" "radio3"
bind "d" "+moveright"
bind "e" "+use"
bind "f" "impulse 100"
bind "g" "drop"
bind "h" "+commandmenu"
bind "i" "showbriefing"
bind "j" "cheer"
bind "k" "+voicerecord"
bind "m" "chooseteam"
bind "n" "nightvision"
bind "o" "buyequip"
bind "q" "lastinv"
bind "r" "+reload"
bind "s" "+back"
bind "t" "impulse 201"
bind "u" "messagemode2"
bind "w" "+forward"
bind "x" "radio2"
bind "y" "messagemode"
bind "z" "radio1"
bind "~" "toggleconsole"
bind "UPARROW" "+forward"
bind "DOWNARROW" "+back"
bind "LEFTARROW" "+left"
bind "RIGHTARROW" "+right"
bind "ALT" "+strafe"
bind "CTRL" "+duck"
bind "SHIFT" "+speed"
bind "F1" "autobuy"
bind "F2" "rebuy"
bind "F5" "snapshot"
bind "F6" "save quick"
bind "F7" "load quick"
bind "F10" "quit prompt"
bind "INS" "+klook"
bind "PGDN" "+lookdown"
bind "PGUP" "+lookup"
bind "END" "centerview"
bind "MWHEELDOWN" "invnext"
bind "MWHEELUP" "invprev"
bind "MOUSE1" "+attack"
bind "MOUSE2" "+jump"
bind "PAUSE" "pause" // BINDY
_cl_autowepswitch "1" // Automaticky ,zbran zvednutou ze zemně hodí do ruky
_snd_mixahead "0.1" // Nastavuje přesnost načasování zvuků v závisloti na FPS
ati_npatch "0" // Nastavení pro videokarty ATI, přesneji nastavení ATI TRUform technology
ati_subdiv "0" // Nastavení pro videokarty ATI, přesneji nastavuje vyšší kvalitu zobrazení modelů (pouze v případě ati_npatch "1")
bgmvolume "1.000000" // Úrověn hlasitosti hry
bottomcolor "6" // Tato hodnota mění barvu modelů (Je určená pro Half-life v Cs nemá význam)
brightness "1" // Určuje světlost hry
cl_allowdownload "1" // Povoluje hře stahovat ze serveru (Pokud bude hodnota 0 a bude vám chybět něaká mapa, tak vám jí cs nepovolí stáhnout)
cl_allowupload "1" // Povoluje odesílat data na server (Využívají např některé anti-cheaty aby projeli váš cfg a tím zjistily možné hacky)
cl_backspeed "400" // Určuje rychlost chůze pozpátku (Samosřejmně má své maximum 400 normální chůze)
cl_cmdbackup "60" // Více v části blogu RATE
cl_cmdrate "105" // Více v části blogu RATE
cl_corpsestay "600.000000" // Určuje jako dlouho na zemi bude mrtvola než zmizí
cl_crosshair_color "50 250 50" // Určuje barvu crosshairu (zde si všimněte úvozovek)
cl_crosshair_size "auto" // Určuje velikost crosshairu
cl_crosshair_translucent "1" // Určuje průhlednost crosshairu (Neprůhledný při hodnotě 0)
cl_dlmax "128" // Maximální rychlost stahování dat ze serveru (FTP)
cl_download_ingame "1" // Umožňuje stahování souborů při hře (Na klasické hrání je lepší mít 0 ,aby jste zbytečne nezatěžovali internet)
cl_dynamiccrosshair "1" // Určuje zda-li se vám bude měnit velikost Crosshairu za chůze (při hodnotě 0 se velikost nemění)
cl_forwardspeed "400" // Rychlost chůze dopředu (opět má své maximum 400)
cl_himodels "0" // Určuje detailnost modelů (možnost užití 0/1, ovšem vybere si své na hardware)
cl_idealpitchscale "0.8" // Hodnota ,jež určuje míru o kolik stupňů se zvedá/klesá pohled

,pří chůzi po šikmých plochách (s cs nemá nic společného - HALF-LIFE)
cl_lc "1"
cl_logocolor "#Valve_Orange" // Určuje barvu vašeho spray loga
cl_logofile "lambda" // Určuje typ sprayloga, který momentálně používáte
cl_lw "1" //
cl_minmodels "1" // Zda-li dáte 1, uvídíte u všech hráčů stejný model (velmi užitečne pro přehlednost hry)
cl_radartype "0" // Určuje typ radaru 0cl_righthand "1" // Při hodnotě 1 budete mít zbraň v pravé ruce
cl_shadows "1" // Při hodnotě 1 zapíná stíny
cl_timeout "35" // Určje délku doby, po kterou pokud nebudete reagovat ,tak budete odpojeni
cl_updaterate "20" // O této hodnotě více v části blogu RATE
cl_vsmoothing "0.05" // Určuje interpolaci druhého obrazu k příkazu cl_smoothtime
cl_weather "1" // Zapíná a vypíná počasí
con_color "255 180 30" // Barva textu v chatu
console "1.000000" // Povoluje consoli
crosshair "1.000000" // Zapnutí a vypnutí crosshairu
fastsprites "0" // Určuje kvalitu Smoke effektu ve hře (0-2) 0 nejkvalitnější
fps_max "101" // Maximální FPS které hra vykreslí, half-life engine umí pouze 0-100
fps_modem "0.0" // Příkaz, který by mněl určovat minimální fps ve hře ovšem pokuď dáte 100

na low PC nevim co se stane (doporučuji 0)
gamma "3" // Hodnota gamma osvětlení ve hře
gl_dither "1" // Při hodnotě 1 zhoršuje kvalitu zobrazení místa které je dáleko od vás
gl_flipmatrix "0" // Opravuje crosshair ,nejvíce jde poznat u AWP -> Na starých

videokartách(v dnešní době už 0)
gl_fog "1" // Mlha ve hře (1-zapne; 2-vypne)
gl_monolights "0" // Ponechte na 0 , hodnota 1 je nelegální, pří turnajích apod (plná jasnost hry)
gl_overbright "0" // Podobné jako předchozí hodnota, viditelná změna při hodnotách 129-255
gl_polyoffset "0.1" // Přesně nevím ,pouze hodnota se mění dle grafické karty (ATI = 0.1 , NVIDIA = 4)
hisound "1" // Zapnutí zvuku o vyšší kvalitě
hpk_maxsize "4" // Určuje velikost souboru custom.hpk (v MB) ,tento soubor ukládá věci od ostatních hráčů jako spraye apod.
hud_capturemouse "1" // Funguje pouze pro 1.5 netřeba přibližovat
hud_centerid "0" // Při hodnotě 1 ,zobrazí jméno hráče, pokuď na něho zamíříte
hud_draw "1" // Vypína a zapíná zobrazení HUD , což jsou věci typu ...počet nábojů, hp apod ... (hodnota 0 se užívá se pro Moviemaking)
hud_fastswitch "1" // Při hodnotě 1 se vám po kliknutí na danou klávesu dá automaticky zbraň do ruky , při hodnotě 0 vyžaduje potvrzení MB1
hud_saytext_internal "1" // Při hodnotě 0 neukazuje chat některých hráčů ,přesněji nevím (ponechat na 1!!)
hud_takesshots "0" // Při hodnotě 1 pokuď zkončí mapa tak vyfotí tabulku,těsně před změnou
joystick "0" // Zřejmně hraní hry s jostickem ???
lookspring "0.000000"
lookstrafe "0.000000"
m_filter "0" // Při hodnotě 1 se zapne filtrování pohybu myši (VYPNOUT!)
m_forward "1" // Určuje rychlost pohybu myši nahoru a dolu,pouze pro invertované osy.
m_pitch "0.022" // Určuje rychlost pohybu myši nahoru a dolu
m_side "0.8" // Určuje rychlost pohybu myši do stran , pouze pro invertované osy.
m_yaw "0.022" // Určuje rychlost pohybu myši do stran
model "gordon" // Určuje základní model ,který se při hodnotě cl_minmodels bude zobrazovat
MP3FadeTime "2.0" // Určuje jak dlouho se hudba bude stlumovat po připojení na server
MP3Volume "0.800000" // Hlasitost hudby v cs (doporučuji 0)
mp_decals "300.000000" // Určuje jak dlouho budou na serveru vidět spray loga
name "no1" // Jméno (všimněte si uvozovek)
net_graph "1" // Více v části blogu RATE
net_graphpos "1" // Pozice net_graph o kterem se dočtete v rubrice RATE (rozmezí hodnot 0-3)
net_scale "5" // Udává výšku grafu net_graph (pouze u hodnoty net_graph 2)
r_bmodelhighfrac "5.0"
r_detailtextures "0" // Kvalita textur 0-1 -> 1 Vysoká
s_a3d "0" // Vypíná a3d zvuk, jež byl zrušen v 1.3 kvůli jeho nevhodnému využití
s_automax_distance "30" // Příkaz už nefunguje
s_automin_distance "2" // Příkaz už nefunguje
s_bloat "2.0" // Příkaz už nefunguje
s_distance "60" // Příkaz už nefunguje
s_doppler "0.0" // Nastavuje tzv. Doppler effekt rozmezí (0-10)
s_eax "0" // Hodnota 1 zapne zvuk typu EAX
s_leafnum "0" // Hodnota pracuje se zvuk , jak přesně netuším
s_max_distance "1000" // Příkaz už nefunguje
s_min_distance "5" // Příkaz už nefunguje
s_numpolys "200" // Počet polygonů ,které jsou hrou renderovány (max 200) ,při hodnotě 0 = Nekonečno
s_polykeep "1000000000" // Příkaz už nefunguje
s_polysize "10000000" // Příkaz už nefunguje
s_refdelay "4" // Hodnota jež určuje čas mezi zrojem zvuku a odezvou (hodnoty 0-100)
s_refgain "0.4" // Zvyšuje odezvu rozsah 0-1
s_rolloff "1.0" // Zda-li zvuk přesáhne danou hodnotu frekvence ,ztiší se. (hodnoty 0-100)
s_verbwet "0.25" // Příkaz už nefunguje
sensitivity "1.300000" // Sensitivita myši
skin ""
spec_autodirector_internal "1" // Zda-li jste ve spectu, přepíná kameru na zajímavé situace (hltv)
spec_drawcone_internal "1" // HLTV příkaz
spec_drawnames_internal "1" // Zobrazuje jména hráčů při sledování HLTV
spec_drawstatus_internal "1" // Zobrazuje ,specialní věci jako počet kol a statisiky hráču (pouze při sledování HLTV)
spec_mode_internal "2" // HLTV příkaz
spec_pip "0" // Zapne obraz v obraze na HLTV, což je další okno s jinou kamerou
suitvolume "0.250000" // Hlasitost zvuku vesty, při nákupu
sv_aim "1" // Tento příkaz je zrušen
sv_voiceenable "1" // Povoluje voice chat ostatních hráčů ve hře
team ""
topcolor "30" // Stejně jako bottomcolor v cs nefunguje
viewsize "120.000000" // Half-life prikaz na CS nemá vliv
voice_enable "1" // Povoluje váš voice chat ve hře
voice_forcemicrecord "1" // Nahrává do dema komunikaci přes mikrofon
voice_modenable "0" // Další příkaz pro voice chat
voice_scale "0.750000" // Nastavuje rozshah voice ve hře , při hodnotě vyšši než jedna začíná zvuk šumět apod.
volume "0.220000" // Hlavní hlasitost hry
setinfo "_vgui_menus" "0" // Zobrazuje obrazky ve hře (při 1)
setinfo "_ah" "1" // Ostatně setinfo se využíva pro amx ,jako nastavení základního jazyka či setinfo_pw "xx" jako heslo pro admina
+mlook
+jlook
exec userconfig.cfg // Automaticky při každém připojení načte USERCOFING.cfg?