Zobrazení propů (žlutých krabic) v určité vzdálenosti

https://www.youtube.com/watch?v=cgqITzaRIkI