Vlastní modely pro specifickou mapu (.kv)

https://www.youtube.com/watch?v=QB35y5beSJ8