Zobrazit výsledky od 1 do 8 z 8

Téma: Cvarlist

 1. #1


  1 z 1 hráčů považuje tento příspěvek za přínosný.

  Cvarlist

  Exportováno ze Steam verze.
  Protocol version: 48
  Exe version: 1.1.2.7/Stdio (cstrike)
  Exe build: 09:10:05 Jul 7 2017 (7561)

  Počet platných CVarů: 403

  Vysvětlivky:

  • Cvar (jinými slovy Convar, v plném znění Console variable, v překladu Konzolová proměnná, lidově Příkaz do konzole) - název konkrétního příkazu.

  • Defaultní hodnota - základní hodnota nastavená čerstvě po instalaci hry, resp. před úpravou ze strany uživatele.

  • Minimální hodnota - číselné vyjádření nejmenší možné hodnoty, které lze nastavit.

  • Maximální hodnota - číselné vyjádření nejvyšší možné hodnoty, které lze nastavit.

  • Datový typ
   • String (v překladu řetězec) - prostý text.
   • Boolean - reprezentuje jednu ze dvou hodnoty: 0 (jinými slovy nepravda, vypnuto, ne) a 1 (jinými slovy zapnuto, pravda, ano).
   • Integer - celé číslo (tj. bez desetinných hodnot).
   • Float - číslo s desetinnou hodnotou.


  Cvar Defaultní hodnota Minimální hodnota Maximální hodnota Datový typ Kategorie Vlastnosti
  _cl_autowepswitch 1 0 1 Boolean interface Je-li nastaveno na hodnotě jedna, hráč automaticky vezme silnější zbraň do ruky v momentě, kdy ji vezme ze země. Na hodnotě nula je zbraň ze země taktéž sebrána, ale v ruce zůstane zbraň původní.
  _snd_mixahead 0.1 0.1 0.9 Float zvuk Nastavuje dobu zpoždění (v sekundách) do začátku přehrávání zvuku ve hře. Nastaví-li se hodnota mimo povolenou úroveň, bude zpoždění automaticky nastaveno na nejvyšší povolenou úroveň.
  ambient_fade 100 Integer Nastavuje vzdálenost, ve které se ztrácí okolní zvuk.
  ambient_level 0.3 Float Nastavuje sílu okolních zvuků.
  ati_npatch 1 0 1 Boolean video Zapíná TRUform technologii od ATI. Zvyšuje kvalitu modelů na úkor výkonu.
  bannedcfgfile banned.cfg - - String
  bgmvolume 1 0 1 Boolean audio Pokud se v konzoli nastaví na hodnotu 0, pozastaví přehrávání právě puštěné CD/MP3 nahrávky ve hře. Pokud se v konzoli zpětně nastaví na hodnotu 1, opět se přehrávání zapne.
  bottomcolor 6 0 255 Integer video Nastavuje spodní barvu vašeho modelu ve hře Half-Life, kterou vidí ostatní.
  brightness 1 0 2 Integer video Nastavuje hodnotu jasu.
  c_maxdistance 200 Float Nastavuje maximální hodnotu vzdálenosti kamery od postavy v pohledu z třetí osoby.
  c_maxpitch 90 Float Nastavuje maximální hodnotu náklonu kamery v pohledu z třetí osoby.
  c_maxyaw 135 Float Nastavuje maximální hodnotu odchylky kamery v pohledu z třetí osoby.
  c_mindistance 30 Float Nastavuje minimální hodnotu vzdálenosti kamery od postavy v pohledu z třetí osoby.
  c_minpitch 0 Float Nastavuje minimální hodnotu náklonu kamery v pohledu z třetí osoby.
  c_minyaw -135 Float Nastavuje minimální hodnotu odchylky kamery v pohledu z třetí osoby.
  cam_command 0 0 1 Boolean cheat Zapíná pohled z třetí osoby. Příkaz má stejnou funkčnost jako příkaz "thirdperson". Ve hře Half-Life, není potřeba mít nastavený příkaz sv_cheats na hodnotě 1.
  cam_idealdist 64 Float cheat Nastavuje vzdálenost kamery od postavy v pohledu z třetí osoby. Funguje pouze, pokud je příkaz cam_command nastaven na hodnotě 1.
  cam_idealpitch 0 Float cheat Nastavuje náklon kamery v pohledu z třetí osoby. Funguje pouze, pokud je příkaz cam_command nastaven na hodnotě 1.
  cam_idealyaw 90 Float cheat Nastavuje odchylku kamery v pohledu z třetí osoby. Funguje pouze, pokud je příkaz cam_command nastaven na hodnotě 1.
  cam_snapto 0 0 1 Boolean cheat Pokud se nastaví na hodnotu 1, úhel kamery v pohledu z třetí osoby se bude při pohybu měnit stejnou rychlostí, jakou má postava. Funguje pouze, pokud je příkaz cam_command nastaven na hodnotě 1.
  chase_active 0 0 1 Boolean kamera Zapíná pohled z třetí osoby podobně jako příkaz cam_command 1, ale funguje pouze ve hře jednoho hráče a při pohybu myší se mění vzdálenost kamery od hráče.
  chase_back 100 Float kamera Nastavuje vzdálenost kamery od postavy v pohledu z třetí osoby. Funguje pouze, pokud je příkaz chase_active nastaven na hodnotě 1.
  chase_right 0 Float kamera Nastavuje horizontální polohu kamery vůči postavy v pohledu z třetí osoby. Kladná hodnota posune kameru víc doprava a záporná hodnota posune kameru víc doleva. Funguje pouze, pokud je příkaz chase_active nastaven na hodnotě 1.
  chase_up 16 Float kamera Nastavuje vertikální polohu kamery vůči postavy v pohledu z třetí osoby. Kladná hodnota posune kameru víc nahoru, záporná hodnota posune kameru víc dolů. Funguje pouze, pokud je příkaz chase_active nastaven na hodnotě 1.
  cl_allowdownload 1 0 1 Boolean připojení Povoluje stahování nových dat při napojování na server (mapy, textury, modely, zvuky, ...).
  cl_allowupload 1 0 1 Boolean připojení Povoluje nahrání vlastního spray loga na server během napojování.
  cl_anglespeedkey 0.67 Float pohyb Ovlivňuje rychlost horizontálního otáčení postavy při použití příkazů +right nebo +left během chůze. Pokud se tato hodnota vynásobí s hodnotou příkazu cl_yawspeed, vyjde nám skutečná rychlost otáčení. V základním nastavení to je tedy 0.67 (cl_anglespeed) * 210 (cl_yawspeed) = 140.7
  cl_backspeed 400 Integer pohyb Nastavuje rychlost chůze dozadu (+back). Hodnota tohoto příkazu je limitována příkazem sv_maxspeed, nastaveným ze strany serveru. Hodnota příkazu by měla být stejná jako hodnoty příkazů cl_forward a cl_sidespeed, jinak se můžou objevit problémy během šikmého pohybu dopředu (tedy stisknutí tlačítka pro pohyb dopředu a pohyb vlevo/vpravo zároveň).
  cl_bob 0.01 0 1 Float video Nastavuje sílu houpání při běhu.
  cl_bobcycle 0.8 Float video Nastavuje frekvenci houpání při běhu. Funguje pouze, pokud má příkaz cl_bob hodnotu větší než 0.
  cl_bobup 0.5 Float video Nastavuje sílu houpání směrem nahoru při běhu. Funguje pouze, pokud má příkaz cl_bob hodnotu větší než 0.
  cl_chasedist 112 Integer kamera Nastavuje vzdálenost kamery od postavy, zatímco jste mrtvý.
  cl_clockreset 0.1 Float připojení If the client clock drifts more than cl_clockreset from the server, we just slam it to use the server and reset the delta to 0 – usually occurs at signon to server and maybe if there is a lot of packet loss. - nepřekládám, nerozumím.
  cl_cmdbackup 2 Integer připojení Příkaz nastavuje počet zaslaných paketů navíc z příkazu cl_cmdrate. Pakety obsahují informace ohledně pohybu hráče a zajišťují, že se během ztráty paketů na trase nebude hráč sekat (tedy zajišťují hladký pohyb).
  cl_cmdrate 60 10 Integer připojení Příkaz nastavuje maximální počet zaslaných příkazových paketů z klienta na server. Pokud jede hra na více než třiceti fps, budou některé pakety obsahovat příkazy navíc.
  cl_corpsestay 600 Integer video Nastavuje dobu v sekundách, po které zmizí mrtvá těla ze země.
  cl_crosshair_color 50 250 50 - - String interface Nastavuje barvu zaměřovače ve formátu rgb.
  cl_crosshair_size 0 - - String interface Nastavuje velikost zaměřovače. Hodnotami můžou být: 0 nebo auto / 1 nebo small / 2 nebo medium / 3 nebo large.
  cl_crosshair_translucent 1 0 1 Boolean interface Nastavuje průhlednost zaměřovače.
  cl_dlmax 512 16 1024 Integer připojení Nastavuje velikost datových bloků v packetech nesoucích informace o detailech hráčů.
  cl_download_ingame 1 0 1 Boolean připojení Povoluje stahování vlastních spraylogů hráčů během hraní.
  cl_dynamiccrosshair 1 0 1 Boolean interface Povoluje dynamičnost zaměřovače během skákání či čupění.
  cl_filterstuffcmd 0 0 1 Boolean
  cl_fixtimerate 7.5 Float připojení Cl_fixtimerate is the # of msec per frame of clock drift fixup. Since the server is sending timestamps in every packet, but we only read networking once per frame, we dont want to just accept the server clock, so we use it as a target and correct toward it by the fixtimerate (unless the delta becomes too large and we snap the client to the server clock).
  cl_forwardspeed 400 Integer pohyb Nastavuje rychlost běhání dopředu (+forward). Příkaz je ze strany serveru limitován serverovým příkazem sv_maxspeed a tak samo je limitován úpravami rychlostí při držení různých zbraní v ruce. Příkaz by měl mít stejnou hodnotu jako příkazy cl_backspeed a cl_sidespeed jinak se mohou objevit problémy při běhání do boku (běhání dobředu nebo dozadu společně s běháním doprava či doleva zároveň).
  cl_gaitestimation 1 0 1 Boolean připojení
  cl_gg 0 0 1 Boolean server
  cl_himodels 0 0 1 Boolean video Povoluje modely vysoké kvality. Příkaz funguje pouze ve hře Half-Life.
  cl_idealpitchscale 0.8 Float video
  cl_lc 1 1 0 Boolean připojení Zapíná technologii tzv. "lag kompenzace". Technologie je zapnuta pouze tehdy, když je zároveň serverový příkaz sv_unlag společně s klientským příkazem cl_lw nastavený na hodnotě jedna.
  cl_logocolor #Valve_Orange - - String interface Nastavuje barvu sprayloga. Povoleny jsou tyto hodnoty: #Valve_Blue (modrá), #Valve_Brown (hnědá), #Valve_Dkgrey (tmavě šedá), #Valve_Ltblue (světle modrá), #Valve_Green (zelená), #Valve_Orange (oranžová), #Valve_Red (červená) a #Valve_Yellow (žlutá).
  cl_logofile lambda - - String interface Nastavuje podobu sprayloga. Povolené jsou tyto hodnoty: 8ball1, andre, camp1, chick1, chuckskull, devl1, gun1, lambda, skull, smiley, splatt, tiki a v_1.
  cl_lw 1 0 1 Boolean připojení Zapíná technologii tzv. "weapon firing predikce" na straně klienta. Technologie je zapnuta pouze tehdy, když je zároveň serverový příkaz sv_unlag společně s klientským příkazem cl_lw nastavený na hodnotě jedna.
  cl_min_ct 2 Integer
  cl_min_t 1 Integer
  cl_minmodels 0 0 1 Boolean video Povoluje zobrazení poze tří modelů ve hře: leet.mdl, gign.mdl a vip.mdl. Může zvýšit výkon.
  cl_mousegrab 1
  cl_movespeedkey 0.52 0 0.52 Float pohyb Nastavuje rychlost pohybu v režimu chůze (+speed).
  cl_needinstanced 0 0 1 Boolean
  cl_nosmooth 0 0 1 Boolean
  cl_observercrosshair 1 0 1 Boolean
  cl_pitchdown 89 Integer
  cl_pitchspeed 225 Integer
  cl_pitchup 89 Integer
  cl_pmanstats 0 0 1 Boolean
  cl_radartype 0 0 1 Boolean
  cl_resend 6 Float
  cl_righthand 1 -1 1 Integer
  cl_shadows 1 0 1 Boolean
  cl_showerror 0 0 1 Boolean
  cl_showevents 0 0 1 Boolean
  cl_showfps 0 0 1 Boolean
  cl_showmessages 0 0 1 Boolean
  cl_shownet 0 0 2 Integer
  cl_sidespeed 400 Float
  cl_slist 10 Float
  cl_smoothtime 0.1 Float
  cl_solid_players 1 0 1 Boolean
  cl_timeout 60 Integer
  cl_updaterate 60 Integer
  cl_upspeed 320 Integer
  cl_vsmoothing 0.05 Float
  cl_waterdist 4 Integer
  cl_weaponlistfix 0 0 1 Boolean
  cl_weather 1 0 3 Integer
  cl_yawspeed 210 Integer
  clientport 27005 - - String
  clockwindow 0.5 Float
  con_color 255 80 30 - - String
  con_fastmode 1 - - - - Nemá žádný efekt
  con_mono 0 0 1 Boolean Je-li nastaveno na hodnotě 1, výpis v konzoli je psán neproporciálním písmem. Pro dosažení změny je třeba hru restartovat.
  con_notifytime 4 Integer
  con_shifttoggleconsole 0 0 1 Boolean Je-li natsaveno na hodnotě 0, klávesa na zobrazení konzole je ignorována během zmáčknuté klávesy SHIFT.
  console 1 0 1 Boolean
  coop 0 0 1 Boolean
  crosshair 1 0 1 Boolean
  d_spriteskip 0 0 1 Boolean
  deathmatch 0 0 1 Boolean
  default_fov 90 Integer
  dev_overview 0 0 1 Boolean
  developer 0 0 2 Integer
  direct 0.9 Float
  edgefriction 2 Integer
  ex_interp 0.1 Float
  fakelag 0 Float
  fakeloss 0 Float
  fastsprites 0 0 2 Integer
  fps_max 100 20 1000 Integer
  fps_override 0 0 1 Boolean
  fs_lazy_precache 0 0 1 Boolean
  fs_perf_warnings 0 0 1 Boolean
  fs_precache_timings 0 0 1 Boolean
  fs_startup_timings 0 0 1 Boolean
  gamma 2.5 Float
  gl_affinemodels 0 0 1 Boolean
  gl_alphamin 0.25 Float
  gl_ansio 16 Integer
  gl_clear 0 0 1 Boolean
  gl_cull 1 0 1 Boolean
  gl_dither 1 0 1 Boolean
  gl_flipmatrix 0 0 1 Boolean
  gl_fog 1 0 1 Boolean
  gl_keeptjunctions 1 0 1 Boolean
  gl_lightholes 1 0 1 Boolean
  gl_max_size 256 Integer
  gl_monolights 0 0 1 Boolean
  gl_overbright 0 0 1 Boolean
  gl_palette_tex 1 0 1 Boolean
  gl_picmip 0 0 3 Integer
  gl_polyoffset 4 Integer
  gl_round_down 3 Integer
  gl_spriteblend 1 0 1 Boolean
  gl_vsync 1
  gl_wateramp 0.3 Float
  gl_wireframe 0 Integer
  gl_zmax 4096 Integer
  gl_ztrick_old 0 0 1 Boolean
  graphheight 64 Float
  hisound 1 0 1 Boolean
  host_framerate 0
  host_killtime 0
  host_limitlocal 0
  host_profile 0 0 1 Boolean
  host_speeds 0 0 1 Boolean
  HostMap C1A0 - - String
  hostname Half-Life - - String
  hostport 0
  hpk_maxsize 4
  hud_capturemouse 1 0 1 Boolean
  hud_centerid 0 0 1 Boolean
  hud_deathnotice_time 6
  hud_draw 1 0 1 Boolean
  hud_drawhistory_time 5
  hud_fastswitch 0 0 1 Boolean
  hud_saytext_internal 1 0 1 Boolean
  hud_saytext_time 5
  hud_takesshots 0 0 1 Boolean
  ip localhost
  ip_clientport 0
  ip_hostport 0
  ipx_clientport 0
  ipx_hostport 0
  joyadvanced 0 0 1 Boolean
  joyadvaxisr 0
  joyadvaxisu 0
  joyadvaxisv 0
  joyadvaxisx 0
  joyadvaxisy 0
  joyadvaxisz 0
  joyforwardsensitivity -1
  joyforwardthreshold 0.15 Float
  joyname joystick
  joypitchsensitivity 1
  joypitchthreshold 0.15 Float
  joysidesensitivity -1
  joysidethreshold 0.15 Float
  joystick 0 0 1 Boolean
  joywwhack1 0 0 1 Boolean
  joywwhack2 0 0 1 Boolean
  joyyawsensitivity -1
  joyyawthreshold 0.15 Float
  lambert 1.5 Float
  lightgamma 2.5 Float
  loadas8bit 0 0 1 Boolean
  logsdir logs - - String
  lookspring 0 0 1 Boolean
  lookstrafe 0 0 1 Boolean
  lservercfgfile listenserver.cfg - - String
  m_customaccel 0
  m_customaccel_exponent 1
  m_customaccel_max 0
  m_customaccel_scale 0.04 Float
  m_filter 0 0 1 Boolean
  m_forward 1
  m_mousethread_sleep 10
  m_pitch 0.022 Float
  m_rawinput 0
  m_side 0.8 Float
  m_yaw 0.022 Float
  mapchangecfgfile Není - - String
  mapcyclefile mapcycle.cfg - - String
  max_queries_sec 3
  max_queries_sec_global 30
  max_queries_window 60
  max_shells 120
  max_smokepuffs 120
  model gordon - - String
  motdfile motd.txt - - String
  MP3FadeTime 2
  MP3Volume 0.8 Float
  mp_consistency 1 0 1 Boolean
  mp_decals 300
  mp_footsteps 1 0 1 Boolean
  mp_logecho 1 0 1 Boolean
  mp_logfile 1 0 1 Boolean
  multicastport 27025
  name Player - - String
  net_adress
  net_chokeloop 0
  net_drawslider 0
  net_graph 0
  net_graphos 1
  net_graphwidth 150
  net_log 0
  net_scale 5
  net_showdrop 0 0 1 Boolean
  net_showpackets 0 0 1 Boolean
  nosound 0 0 1 Boolean
  password Není - - String
  pausable 1 0 1 Boolean
  port 27015
  r_bmodelinterp 1 0 1 Boolean
  r_cachestudio 1 0 1 Boolean
  r_cullsequencebox 1 0 1 Boolean
  r_decals 4096
  r_detailtextures 0 0 1 Booelan
  r_detailtexturessupported 1
  r_drawentities 1 0 1 Boolean
  r_drawviewmodel 1 0 1 Boolean
  r_dynamic 1 0 1 Boolean
  r_fullbright 0
  r_glowshellfreq 2.2 Float
  r_lightmap 0
  r_mirroralpha 1 0 1 Boolean
  r_mmx 0 0 1 Boolean
  r_norefresh 0 0 1 Boolean
  r_novis 0 0 1 Boolean
  r_speeds 0 0 1 Boolean
  r_traceglow 0 0 1 Boolean
  r_wadtextures 0 0 1 Boolean
  r_wateralpha 1 0 1 Boolean
  rate 20000
  rcon_address Není - - String
  rcon_password Není - - String
  rcon_port 0
  room_delay 0
  room_dlylp 2
  room_feedback 0
  room_left 0
  room_lp 0
  room_mod 0
  room_off 0
  room_refl 0
  room_rvblp 1
  room_size 0
  room_type 0
  s_show 0 0 1 Boolean
  scr_centertime 2
  scr_connectmsg Není - - String
  scr_connectmsg1 Není - - String
  scr_connectmsg2 Není - - String
  scr_ofsx 0
  scr_ofsy 0
  scr_ofsz 0
  scr_printspeed 8
  sdl_double_click_size 2
  sdl_double_click_time 400
  sensitivity 3
  servercfgfile server.cfg - - String
  showpause 1
  skill 1
  skin -
  snd_noextraupdate 1 0 1 Boolean
  snd_show 0
  speak_enabled 1
  spec_autodirector_internal 1 0 1 Boolean
  spec_drawcone_internal 1 0 1 Boolean
  spec_drawnames_internal 1 0 1 Boolean
  spec_drawstatus_internal 1 0 1 Boolean
  spec_mode_internal 1
  spec_pip 0
  spec_scoreboard 0 0 1 Boolean
  suitvolume 0.25 Float
  sv_accelerate 10
  sv_aim 1 0 1 Boolean
  sv_airaccelerate 10
  sv_allow_dlfile 1
  sv_allowdownload 1 0 1 Boolean
  sv_allowupload 1 0 1 Boolean
  sv_bounce 1 0 1 Boolean
  sv_cheats 0 0 1 Boolean
  sv_clienttrace 1
  sv_contact Není - - String
  sv_downloadurl Není - -
  sv_enableoldqueries 0 0 1 Boolean
  sv_failuretime 0.5 Float
  sv_filetransfercompression 1 0 1 Boolean
  sv_filetransfermaxsize 10485760
  sv_filterban 1 0 1 Boolean
  sv_friction 4
  sv_gravity 800
  sv_instancedbaseline 1 0 1 Boolean
  sv_lan 1 0 1 Boolean
  sv_lan_rate 20000
  sv_log_onefile 0 0 1 Boolean
  sv_log_singleplayer 0 0 1 Boolean
  sv_logbans 0 0 1 Boolean
  sv_logblocks 0 0 1 Boolean
  sv_logrelay 0
  sv_logsecret 0
  sv_maxrate 0
  sv_maxspeed 320
  sv_maxunlag 0.5 Float
  sv_maxupdaterate 30
  sv_maxvelocity 2000
  sv_minrate 0
  sv_minupdaterate 10
  sv_newunit 0 0 1 Boolean
  sv_outofdatetime 1800
  sv_password Není - - String
  sv_proxies 1
  sv_rcon_banpenalty 0
  sv_rcon_maxfailures 10
  sv_rcon_minfailures 5
  sv_rcon_minfailuretime 30
  sv_send_logos 1 0 1 Boolean
  sv_send_resources 1 0 1 Boolean
  sv_skycolor_b 0
  sv_skycolor_g 0
  sv_skycolor_r 0
  sv_skyname desert - - String
  sv_skyvex_x 0
  sv_skyvex_y 0
  sv_skyvex_z 0
  sv_spectatormaxspeed 500
  sv_stats 1 0 1 Boolean
  sv_stepsize 18
  sv_stopspeed 100
  sv_timeout 60
  sv_unlag 1 0 1 Boolean
  sv_unlagpush 0
  sv_unlagsamples 1
  sv_uploadmax 0.5 Float
  sv_version 1.1.2.7/Stdio,48,8183 - - String
  sv_visiblemaxplayers -1
  sv_voiceenable 1 0 1 Boolean
  sv_wateraccelerate 10
  sv_wateramp 0
  sv_waterfriction 1
  sv_zmax 4096
  sys_tickrate 100
  team -
  textgama 2
  topcolor 30
  traceralpha 0.5 Float
  tracerblue 0.4 Float
  tracergreen 0.8 Float
  tracerlength 0.8 Float
  traceroffset 30
  tracerred 0.8 Float
  tracerspeed 6000
  v_centermove 0.15 Float
  v_centerspeed 500
  v_dark 0 0 1 Boolean
  viewsize 120
  violence_ablood 1 0 1 Boolean
  violence_agibs 1 0 1 Boolean
  violence_hblood 1 0 1 Boolean
  violence_hgibs 1 0 1 Boolean
  voice_avggain 0.5 Float
  voice_clientdebug 0
  voice_dsound 1
  voice_enable 1 0 1 Boolean
  voice_fadeouttime 0.1 Float
  voice_forcemicrecord 1 0 1 Boolean
  voice_inputfromfile 0 0 1 Boolean
  voice_loopback 0 0 1 Boolean
  voice_maxgain 5
  voice_modenable 1
  voice_overdrive 2
  voice_overdrivefadetime 0.4 Float
  voice_profile 0
  voice_recordtofile 0 0 1 Boolean audio Ukládá vaši hlasovou komunikaci, pokud je příkaz nastavený na hodnotě 1. Soubory: voice_decompressed.wav (neobsahuje žádný zvuk) a voice_micdata.wav (váš hlas).
  voice_scale 0.75 0 Float hlas Nastavuje hlasitost hlasu příjimaného od ostatních hráčů.
  voice_showchannels 0
  voice_showincoming 0
  volume 0.8 0 Float audio Nastavuje hlasitost hry.
  waterroom_type 14 0 28 Integer audio Nastavuje room_type pod vodou.
  zoom_sensitivity_ration 1.2 Float myš Definuje citlivost myši během zoomování.

  Další informace doplním později...
  Naposledy upraveno Grakon2702; 07-04-19 v 16:00.

 2. #2
  Pokročilý člen Avatar uživatele Military
  Datum registrace
  May 2014
  Příspěvky
  194


  Odpověď: Cvarlist

  Paráda, som rad že je tu niekto, komu záleží na svojej práci a dal si toľko námahy to vypísať. Ja som to tiež chcel niekedy napísať, ale keď som sa k tomu dostal my veľa príkazov zas ďalších vždy chýbalo. Navyše neviem anglicky, aby som to presne opísal, čo ten príkaz urobí a tak jednou krátkou vetou. Dúfam či sa to vypíše čoskoro, je tam ešte dosť toho čo ani ja neviem čo niektoré príkazy robia. Niektoré dôležite sem môžem napísať, čo by mohli hráčov zaujímať. Len tak v krátkosti.

  Nastavenia pre čestnú hru:
  fakeloss // Ak je proti vám hráč zo slabším internetom, klasická chyba cska1.6 ak mate výrazne menší ping ako súper, spôsobuje že zabijete nepriateľa keď vybieha, zatiaľ čo sledovaním jeho monitora vidíte, že ste ho zastrelili keď vás ani nevidel. Čiže napríklad, vybehol a vy ste naňho namierili, zatiaľ čo on len vybiehal zbadal vás a chystal sa na vás namieriť. Vyrovnaním pingu na rovnakú úroveň jeho, by ste mali mať rovnakú rovnocennú obťažnosť bez lagov, ako ma on. Väčšinou sa používal program na serveru, čo vymedzoval ping, neviem jak sa volal. Napríklad
  od 40 do 60, ak mal niekto ping 10, automaticky mu dalo 40 aby boli všetci seberovný. Takých serverov dnes už moc nie je. To viete určite aj vy.

  fakelag //Ak je proti vám hráč ktorý nemá také skúsenosti a ledva drží mieridlo na cieli pri behu. Nastavíte vyššiu hodnotu podľa jeho zručnosti, pri strieľaní mate ľahké trhanie obrazu, čo vám zaťaží mierenie najmä pri behu keď strieľate.

  max_smokepuffs "2000" //Veľkosť a hustota dymovnice. Povolená hodnota je 1500+ Odporúčam nedávať nízku, vyhnete sa banom za wh :) Tato hodnota ovplyvňuje hustotu dymovnice. Pri nepovolených hodnotách je cez ňu vidno, aj keď je v momente kedy je najhustejšia.


  Nastavenia zlepšujúce hru:
  cl_crosshair_color "250 250 250" (Môžete si nastaviť vlastnú farbu svojho krížika ktorým mierite, ak ste farboslepý alebo podobne, môžete si nastaviť mieridlo o všetkých druhoch farieb. Hodnoty minimálne (čierna) "0" "0" "0", maximálne (biela) "250" "250" "250")

  team (Funkcie rôzne asi najčastejšia ak hráte s botami. Bot ktorý ma meno "Terorista Aberbal" čiže približne Perzsko-Islamistická národnosť, nastavíte že nikdy ho to nedá do hry za CT, vyhradiť iba pre tím Teroristi. Záleží aké mate csko, hodnoty môžu byť rôzne
  "Team T" alebo "Team CT" u inej verzie cska "Team 1" alebo "Team 2" ja mam na písmenka. Takže si zistite či je CT číslo jedna, alebo dva, ak na to pôjdete. :))

  Pre módy a testovanie
  sv_gravity 0 až 10000... (Čim väčšia gravitácia, tým menšia výška je potrebná, aby ste utrpeli zranenie pádom. Pri enormných hodnotách, vás zabije aj nerovnosť, no pri hodnote 0 sa vznášate neustále vo vzduchu. Užitočne na nasimulovanie atmosféry pre vaše módy. Alebo item anti-gravitačne boty, pripadne nejakú schopnosť postavy. Dáte na nepriateľa 10 sekúnd omráčenie a nerovnosti ho zráňajú a pád ihneď usmrtí a pod.)

  skin (to je akože vizuál postavy, čo mate na výber v hre. Originálne sú štyri. Najčastejšie použitie kategória postavy pre bota. Príkladne ak je nastavený že kupuje často guľomet, používa postavu ktorá ma náboje do guľometu prevesené cez hruď, alebo rameno.) Hodnoty dávate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.... To mate napríklad postava jedna je strážnik (ak používa len pištole), 2 policajt (ak používa ľahké zbrane), 3 vojak (ak používa aj granáty), 4 seržant (ak ma veľký vodcovsky skill), 5 maskovací oblek (ak postava používa snaiperky), 6 Komando (ak postava používa ťažké zbrane.) Taktiež si ich môžete nastavovať podľa obťažnosti level easy, prevažne len pištole. Level expert prevažne guľomety a ostreľovačove pušky....

  Ale to som už dosť odbehol, pardon.
  Naposledy upraveno Military; 08-12-17 v 22:45. Důvod: Opraveny preklep pismenka, ktore som mal na klavesnici v den pisania zaseknute.

 3. #3


  Re: Cvarlist

  Jejda, úplně jsem zapomněl, že tu mám něco rozpracované. Momentálně nemám čas se věnovat tomuto. Seznam cvarů a jejich defaultních hodnot jsem si vyexportoval přímo z konzole. Ostatní informace lze nalézt tady: http://txdv.github.io/cstrike-cvarlist/. Bohužel, jedná se o zastaralý seznam. Mnoho cvarů přibylo a mnoho zase ubylo. U některých jsou rozdílné hodnoty. Bohužel, nenašel jsem způsob, jak ze vyexportovat alespoň minimální a maximální hodnoty.

 4. #4
  Pokročilý člen Avatar uživatele Military
  Datum registrace
  May 2014
  Příspěvky
  194


  Odpověď: Cvarlist

  Ale dosť škoda, mne by nevadilo nepoznať presne hodnoty, ale mal by som záujem o preklad všetkého, som si istý že sa niekto venuje aj tomu, nie len uberať cvary s cska, ale možno sa budú raz aj vracať vyradene späť.

  7.12.2017 20:55
  Užasne, to vypadá ako zoznam cvarov ktorý som čítal keď som mal 8 rokov. Vtedy si dal do konzole akékoľvek písmenko a hneď bilion veci ti to ukázalo. Tuším tam je aj nastavovanie rýchlosti projektilov to sme na základnej škole v posledných ročníkov hrávali Metrix na csku a stovky ďalších módov ručne vyrobených narýchlo v škole :D
  Som moc rád že som našiel tvoju tému, už len kvôli zlepšeniu nálady, teraz akurát vymieňam parkety.
  Naposledy upraveno Military; 08-12-17 v 22:32. Důvod: Odstranena jedna nepodstatna veta na konci.

 5. #5
  Pokročilý člen Avatar uživatele Military
  Datum registrace
  May 2014
  Příspěvky
  194


  Odpověď: Cvarlist

  Keď sa dnes tak dívam práve na konzolu 14 ročného cska a hneď na tvoje čo sú tu, tak sa my zdá, že ti tam polovica toho chýba :( Síce som bol celý natešený ale keď som to obehol tak sa my zdalo že je toho málo a teraz vidím že toho nie je len málo, ale veľmi málo. :(

 6. #6


  Re: Odpověď: Cvarlist

  Citovat Původně založeno Grakon2702 Zobrazit příspěvky
  Exportováno ze Steam verze.
  Protocol version: 48
  Exe version: 1.1.2.7/Stdio (cstrike)
  Exe build: 09:10:05 Jul 7 2017 (7561)

  Počet platných CVarů: 403
  Jedná se o export z čisté nejnovější originální verze hry. Spoustu příkazů z prvních verzí bylo nahrazeno, přejmenováno či smazáno. Navíc, pokud máš v cs nějaké externí módy, může ti to velkou spoustu příkazů přidat. Bohužel hra mi nabízí možnost si vyexportovat pouze názvy cvarů a jejich defaultní hodnoty. Minima, maxima a datové typy si budu muset vycucat z externích méně důvěryhodných zdrojů. Navíc je toho hodně a zatím jsem si nenenašel čas doplnit celou tabulku.

 7. #7
  Pokročilý člen Avatar uživatele Military
  Datum registrace
  May 2014
  Příspěvky
  194


  Odpověď: Cvarlist

  Najväčšia irónia je že som asi pred dvoma mesiacmi mazal cska a staré inštalačné programy na cska aby som si vyčistil pamäť. Ušetril som tak 54GB na csku. Ale teraz som pozeral staré dokumenty a fotky rozmazané zo starého cska skoro 3000 a tam som našiel množstvo týchto príkazov ktorých drvivú časť som tu neprečítal.


  Niektoré si ale pamätám len si nie som istý čo presne robili:

  _______________________

  Impulse 101 - Niečo ako modový nástroj po jeho napísaní sa pod tebou objavila väčšia mláka krvi, ako keby roztrhalo človeka ako s HL ale fungovalo aj na csku.
  Impulse 102 - Niečo ako modový nástroj po jeho napísaní sa pod tebou objavili kusy mäsa, ako keby roztrhalo človeka mäso ako s HL ale fungovalo aj na csku.

  Nie som si však istý, či som si efekt nepomýlil a nebolo impulse 101 naopak efektom s Impulse 102. Toto sa riešilo kedysi na zombie serveru, ako spraviť aby to nemusel admin stále písať že sa to bude spawnovať po mape. Tuším to nevyšlo a nahradilo sa to že nejaký iný impulse robil zas krvavé stopy chodidiel a nastavené bolo že každý kto bol zombie to spamoval každé 4 sekundy. Čiže krvavé stopy zombie. Vraj nejaký impulse bol aj že spawnuje pod hráčom lebky alebo dokonca telá postav s HL. Ale to som ja nikdy nehľadal ani neskúšal.

  _________________

  Pardon malá chybička našiel som jedno video o tom https://www.youtube.com/watch?v=RTEDRFl6860
  Impulse 101 dá 16000 dolárov
  Impulse 102 spawnuje tie kusy mäsa, ako keby človeka rozdrapilo :D
  Impulse 202 spawnuje krvavú mláku


  Keď si dal sv_cheats 1 tak ti to otvorilo veľa dalších funkcii ako.
  give_weapon (meno zbrane), (vesty ani defuser a myslím že ani C4 sa tým nedalo spawnúť.)

  No hra je spravena tak že ak dáš 2x C4 a pokladajú dvaja hráči trebárs vedľa seba. Po tom čo je bomba položená sa ako keby pokladanie všetkých ostatných zasekne. Čiže viac ako jednu nie je možné dať. Za to umelá inteligencia CT ak zachytí zo štyri bomby na jednom mieste, začnú ignorovať to že je bomba položená a strážia bomby na zemi. Myslím že preto sa nedala tým príkazom spawnuť bomba.


  Pridané nejaké príkazy do konzole:

  cl_upspeed 320 - rýchlosť šplhania hráča po rebríkoch.
  cl_skyname <name> - aký typ oblohy má server nahrať, búrka, slnečno, samozrejme nebo je len obrázok v csku nie je to pohyblivé mračná.
  cl_skycolor_r 0 Nastavuje farebné odtiene oblohy (červená farba)
  cl_skycolor_b 0 Nastavuje farebné odtiene oblohy (modrá farba)
  cl_skycolor_g 0 Nastavuje farebné odtiene oblohy (zelená farba)
  crosshair - Nastavuje červený bod v strede optiky postrekovacích pušiek či je vidno alebo nie 1/0
  fakelag - Simuluje falošné trhanie na tvojej strane. V prípade že nepriateľ ma lagy môžeš ich nahodiť sebe číslo určuje intenzitu. Aby si si s toho urobil ťažší duel a nenudil sa, toto je však slabší typ lagu.
  fakeloss - Simuluje falošné lagy v podobe väčšieho pingu čím si môžeš hru nastaviť na seberovnú s hráčom čo ma horší internet.
  fly - Umožní hráčovi lietať ako v spectator režime. Nedokáže však prechádzať cez steny ani presne strieľať.
  god - Hráč je nezraniteľný (Ak padne mimo mapu umrie, alebo ak ho zabíja nejaká vec ako oheň tiež umrie)
  impulse 100 - Povolí baterku (Osobne som toto ešte nikdy neskúšal), (možno bude potreba pred týmto nastaviť sv_cheats 1)
  kill - Samovražda. Ak píše správca serveru a pridá meno Kill (meno) zabije toho hráča.
  suicide - Samovražda.
  notarget 0/1 - Znepriatelený boti ťa budu ignorovať, potrebné sv_cheats 1. Pri jednom móde hráči a boti čo hrali spolu, bol tento príkaz pre spoločníkov hráčov ovládaných umelou inteligenciou rozkaz zastaviť paľbu, útočiť len ak sú pod paľbou. Strašne starý príkaz do konzole.
  quit - Vypnúť hru. V prípade že sa ti zasekne ESC môžeš takto priateľským spôsobom vypnúť hru.
  r_shadows - Zapnúť, vypnúť, tiene zobrazujúce sa pri postavách v hre ovládaných hráčmi aj botami.
  screenshot - Vyfotografuje to čo vidíš na monitore a pošle do tvojej zložky s hrou.
  sensitivity - Nastaviť číslom citlivosť myši.
  save - Uloží hru pre jedného hráča. Funguje pre HL aj CS1.6 (možno to funguje doteraz aj na csku)
  saveme - Nemá efekt v samotnej hre, jeho účel bol neznámi, ale niekoľko módov bolo na tento príkaz spravených napríklad. Odošleš svoju pozíciu a príde spoluhráč medik na nu alebo animácia postavy zdvihla ľavú ruku hore a rádiom sa pre tím ozvalo "Medik" a hráč s medikom dobehol ku hráčovi čo zdvihol na 3 sekundy ľavú ruku nad hlavu.
  slot 1 - Vybrať zbraň na čísle 1 (nôž)
  slot 2 - Vybrať zbraň na čísle 2 (pištoľ)
  slot 3 - Vybrať zbraň na čísle 3 (Hlavná zbraň)
  slot 4 - Vybrať zbraň na čísle 4 (Granáty)
  slot 5 - Vybrať zbraň na čísle 5 (bomba)
  slot 6 - Vybrať zbraň na čísle 6 (Lieky) (modové)
  slot 7 - Vybrať zbraň na čísle 7 (defuser, masky, zasobníky) (modové)
  slot 8 - Vybrať zbraň na čísle 8 (raketomety) (modové)
  slot 9 - Vybrať zbraň na čísle 9 (stacionárne zbrane) (modové)
  slot 0 - Vybrať zbraň na čísle 0
  --------------------
  traceralpha - ?
  tracerblue - (Trasovacie náboje (? Komponent), niečo ako stopovky (farba modrá)) Mohli by biť v hre štandardné náboje a aj svietiace modré ako stopovky.
  tracergreen - (Trasovacie náboje (? Komponent), niečo ako stopovky (farba zelená)) Mohli by biť v hre štandardné náboje a aj svietiace zelené ako stopovky.
  traceroffset - ?
  tracerred - (Trasovacie náboje (? Komponent), niečo ako stopovky (farba červená)) Mohli by biť v hre štandardné náboje a aj svietiace červené ako stopovky.
  tracerspeed - Rýchlosť projektilov stopoviek.
  Ja osobne som stopovky v cs1.6 ešte nevidel, ale dvaja ľudia čo som ich poznal hrali na serveru kde vraj boli. Takže verím tomu že niečo také mohlo byť.
  ----------------
  unbindall - Odbindovať všetko nabindované.
  WC - To neexistuje ani to originálne neexistovalo. Jedna komunita toto používala niečo ako idem na záchod prevezmi to za mňa kolega a prišiel zaňho na server iný admin.
  ______________
  (Modové)
  ______________
  cr_engineer # - Max počet ženistov na tím.
  cr_medic # - Max počet medikov na tím.
  cr_pyro # - Max počet bombových expertov na tím.
  cr_sniper # - Max počet Snajperov na tím.
  cr_soldier # - Max počet veliteľov družstiev na tím.
  cr_spy # - Max počet elitných jednotiek na tím. (Útočný potápač, výsadkár....)
  ______________
  cvarlist - vypíše všetky možné príkazy do konzole a vloží ich do súboru kde je hra nainštalovaná.
  kick (hráčove meno) - Vykopne hráča zo zadaným menom zo servera. Iba správca môže použiť.
  mp_falldamage - 0,1 povoliť nepovoliť poškodenie spôsobené pádom.
  mp_friendlyfire - 0, 1 povoliť, nepovoliť možnosť že môže každý zastreliť svojho spoluhráča v tíme.
  restart - reštartuje hru. Príkladne máte 5 minút do volenia dáte restart a celá mapa sa reštartuje a zas pôjde 20 minút, než sa bude voliť nová.
  sv_clipmode - 0, 1 povoliť, nepovoliť nutnosť nabíjať zbrane. V prípade nepovoliť, máte nekonečný zásobník do posledného náboja.
  skin - prepínate medzi rôznymi odevmi postav. Hra ma štandardne 4 postavy a piata náhodne losovanie medzi tímy štyrmi. 1,2,3,4,5(5 náhodne vyberie 1,2,3,4)
  Naposledy upraveno Military; 17-12-18 v 19:56. Důvod: Pridané nájdené video a napravená chyba, pridané nejaké príkazy do konzole

 8. #8
  Pokročilý člen Avatar uživatele Military
  Datum registrace
  May 2014
  Příspěvky
  194


  Odpověď: Cvarlist

  Video nastavte si cez konzolu hru na väčší komfort pri hraní. Od neznámeho autora.
  https://www.youtube.com/watch?v=4yvIO0n2I74

  Video nastavte si cez konzolu hru na svoj herný štýl. Od neznámeho autora.
  https://www.youtube.com/watch?v=4yvIO0n2I74

  Video nastavte si rôzne užitočné veci, zbraň v ľavej ruke, červený bod v optike snajperských pušiek a viac. Od neznámeho autora.
  https://www.youtube.com/watch?v=2yUxqbLpwPw

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Pravidla přispívání

 • Nemůžete zakládat témata
 • Nemůžete odpovídat
 • Nemůžete přidávat přílohy
 • Nemůžete upravovat své příspěvky
 •