Vždy keď je tam viac jak traja hráči tak vždy sa celý server bugne ako keby do seba narazili dve friezy xd
Bugne a potom sa resetne a stále je iná mapa.