Stop.

Rozlosovania kto s kým hra spravím a bude to v hlavnej téme.