Detail článku

Long Jump a další skoky z Hide n seek a Kreedz


Autor článku: Wosk

Stále víc lidi se ptá, ať už in-game nebo jinde, jak se skáče Long jump, co je tohle, jak to skočím atd...
Dovolil jsem si svými slovy popsat o co se jedná a zkusil jsem shrnout pár základních skoků.

Nejdříve vysvětlím pár pojmů:

 • Blok je vzdálenost 2 bloků od sebe, většinou v mezích 200-260 units (Např. Dneska jsem skočil 240 blok)
 • Jumpoff je vzdálenost odrazu od okraje bloku, z kterého skáčete.
 • Landing je vzdálenost dopadu od okraje bloku, na který dopadáte.
 • Pre (Prestrafe) je vaše rychlost během odrazu, silně ovlivňuje výslednou délku skoku.
 • Strafe je pohyb podobný písmenu S. Rozdělíme si ho na tzv "céčka" to jest oblouky ve tvaru C (Podobně jako při lyžování).
  Při každém C zmáčkneme A nebo D, a budeme pohybovat myší na příslušnou stranu. 
  Až dosáhnete vychýlení zhruba 15-30° (To je čistě na tom jak Vám to sedne, každý dělá jiné strafy), pustíme A nebo D a tento proces zopakujeme na druhou stranu. Následkem toho bude již výše zmíněný esíčkovitý pohyb, který Nás bude zrychlovat.

  Pozn.: Ze začátku dělejte 2-3 strafy, postupem času můžete počet zvyšovat a dělat rychlejší strafy, které Vás budou více zrychlovat!
 • Speed (Maxspeed) je maximální dosažená rychlost během skoku, čím rychlejší a efektivnější strafy děláte, tím jste během letu rychlejší.E: Číslo v závorce např. Maxspeed: 330.000 (60.000) znázorňuje zrychlení z rychlosti v době odrazu, tzn v našem případě jsme se odráželi při rychlosti 270.000 units/s (330 - 60)
 • Sync je synchronizovanost prováděných pohybů myší s klávesnící, tzn jestli když jdete myší doleva mačkáte A a doprava D, čím lépe to trefíte, tím větší máte zrychlení.
  Udává se aritmetický průměr všech strafů (V % ).

Long Jump:

Návod: 

LJ se skládá z několika důležitých částí (Níže si je podrobně rozebereme):

 • Rozběh
 • Odraz
 • Strafy
 • Dopad


Rozběh: 
Rozběh je důležitý zejména proto, abyste nabrali rychlost, proto doporučuji při rozeběhu opisovat část oblouku.
Rozeběhnete se, natočte se bokem a držte W + A/D (podle toho na kterou stranu jste se natočili).
Nejlépe to uvidíte na obrázku, rozběh je jedna z nejlehčích částí LJ, proto se jí nebudu tolik věnovat, ovšem to že je lehká, neznamená že není důležitá!

Odraz: 
Pokud se již umíte rozběhnout, je na čase začít skákat!

Jestli skáčete na blocích, je důležité mít co nejmenší Jumpoff (0-4), v opačném případě tuto větu ignorujte.

Takže rozebíat se už umíme. Natočíme se bokem, rozeběhneme se směrem k okraji bloku, před okrajem zmáčkneme strafe na druhou stranu, a pohneme myší aby jsme se vymrštili (jako je to na obrázku).
Zmáčkneme jump a zároveň pustíme W.

Možná jste teď zmatení, podívejte se na obrázek a video(dole), pročtěte si v klidu text a část po části se snažte to pochopit, můžete si to i vyzkoušet, není to nic složitého!

Dovolil jsem si vypůjčit video z xtreme-jumps.eu

První skok je bez strafe během letu, pouze s vysokým prestrafe.
Druhý skok je kopletní long jump se vším všudy, jak ho tu popisuji (Liší se rozeběh, ten co je na videu ze začátku nedoporučuji, naučte se ten co je na obrázku výše).

http://www.youtube.com/watch?v=RxA_NQIgeMI

Strafy: 
Jak je to popisováno výše, během letu byste měli dělat strafy, nebo-li opisovat tzv. "céčka" a dosáhnout výsledného esíčkovitého, zrychlujícího pohybu.

Dopad: 
Tento proces je snad každému jasný, před dopadem zmáčknete duck, čímž se skrčíte, níc víc, nic míň.
Pokud jste se dočetli až sem, je načase pustit se do pilování Vaší techniky!

 

High Jump:

High Jump je velmi podobný již zmíněnému long jumpu , ovšem je těžší.

Možná se teď ptáte co to vlastně HJ je? 
Odpověď je jednoduchá, HJ je každý skok, prováděný ve větší výšce než 70px.

Důvod proč je težší než klasický LJ se skrývá v samotném enginu hry Half-Life, na kterém běží CS. Může za to konkrétně jev zvaný Edgefriction, ten způsobuje že se při rozběhu směrem k okraji HJ od určitého bodu snižuje rychlost. (Až o 15%)
Tetno jev se dá vypnout nastavením edgefriction na jinou hodnotu než je 2, která je defaultní pro HNS a KZ mapy.

eDark dále zjistil, že tento bod se při rovném běhu (250 units/s) naléza zhruba okolo 13,6 px před okrajem, při rychlosti kolem 270 se posouvá mezi 12-13 px před okraj.
Tímto neříkám abyste skákaly s Jumpoffem 13px!

Spiš zkoušejte nabrat rychlost mimo tuto hranici a zároveň se neodrážejte s jumpoffem blížícímu se 0.
Lépe Vám to vysvětlí video, průběh je jinak úplně stejný jako u LJ popsaného výše.

Pozn.: Na videu je zanamenán skok blížící se Světovému rekordu na 10aa, ze začátku doporučuji 208 blok, jako je například na C21_choklad.

http://www.youtube.com/watch?v=vK4O8QCSrMo

 

Count Jump:

Pozn.: Ještě než začnete studovat, chtěl bych říct že CJ je velice pokročilá technika, k jejímu zvládnutí budete potřebovat dobré znalosti LJ a dlouhý trénink.

Tato technika umožňuje vyhnout se edgefriction efektu při High Jumpu. Takto se dá highjump překonat snáze než kdyby jste to zkoušli " stylem Longjump " , i když výška je stále 70px +. 
Důvodem je, že po použití ducku (viz. níže) se dostanete do vzduchu a hranici 13.6 px přeletíte. Kromě toho s Count Jump prestrafe můžete dosáhnout větší rychlosti a lepšího jump-offu bez velkého zpomalení.

Návod:
Countjump je kombinací několika technik, stejně jako Long Jump.


Rozběh:
Je stejný jako rozběh na LJ, musíte mít dobrý prestrafe.
Na konci musíte provést duck (Skrčení). Doboručuji nabindovat duck na kolečko myši (Do konzole: bind mwheelup "+duck" pro duck na kolečku myši směrem nahoru, bind mwheeldown "+duck" pro směr dolů).

Duck:
Poté, co provedete duck, poletíte chvíli vzduchem.
Tím se Vaše rychlost sníží (zhruba o 10units/s) dle toho, jak dlouho budete ve vzduchu. Nicméně rychlost můžete zvýšít strafováním, které již umíme z LJ, tím byste měli dosáhnout rychlosti okolo 275-276 units/s.
Tato technika je obzvláště důležitá, také je nezbýtná pro techniky Double CountJump(DCJ) a Multi CountJump(MCJ).

Odraz:
Po provedení ducku přichází na řadu samotný skok.
Jelikož jsme již edgefriction efekt překonali, je naším cílem co nejmenší jump-off. Při odrazu se můžeme vymrštit strafem na opačnou stranu než jsme natočeni.

Strafy:
Strafy snad nemusím popisovat, pokud je ještě neumíte, doporučuji se prvně naučit Long Jump.

Dopad:
Ten už také umíme z LJ, před dopadem zmáčkneme duck.
Někdy je dobré dopadat také do tzv. G-strafe, zvláště při runu.

http://www.youtube.com/watch?v=eAdFpjvf6a8

 

 

Double/Multi Count Jump:

Double CountJump je technika používaná k lepšímu překonání Edgefriction efektu při High Jumpech.
Pokud nezvládáte klasický CountJump ani se do trénování DCJ, potažmo MCJ nepouštějte!
Postup je stejný jako u CountJumpu s tím rozdílem, že provádíme 2 ducky za sebou, což je samozřejmě těžší.

Více Vám to snad osvětlí video.

http://www.youtube.com/watch?v=4Bcs9zDK_wc

Multi CountJump je v podstatě stejný jako DCJ (výše) akorát si přidáte duck navíc, většinou se dělá 3 až 5 ducků pokud jste na bloku (ovšem existuje video MCJ s 22 ducky).
Tato technika Vám bude stejně jako CJ a DCJ sloužit k lepšímu překonání HJ.

 

Stand-Up Count Jump:

SCJ je technika které Vám usnadní skákání CJ, je dost podobná SBJ (Níže).
Postup je podobný jako u CJ. 

Rozběh: Je stejný jako u cj, rozeběhneme se směrem k bloku.

Duck: Tady přichází ten rozdíl, poté co provedete duck (Doporučuji na kolečku myši, jinak nemáte šanci provést SCJ!), až se dostanete do vzuchu stisknete duck (Na klávese) a pustíte ho těsně po odrazu.
Zbytek je stejný jako u CJ. 

Video si shlédněte 2-3x a pozorně sledujte co se děje s myší a klávesnicí, je to těžké na pohled!

 

http://www.youtube.com/watch?v=t01mjgBYzfU

 

WeirdJump:

Weird jump je technika k překonání extrémních vzdáleností 260+, avšak nedá se skočit jen tak, budete potřebovat nějaký vyvýšený blok (Krabice, nízká budova apod. - Jeden je např. na mapě hns_proworld, z T spawnu skočíme na vedlejší budovu (224HJ) doběhneme před 240HJ blok a zleva do něj vlezeme, v ducku, pozor průchod vypadá jako stěna a není vidět)

Rozběh:
Rozběhneme se směrem ke kraji bloku, před očekávaným místem dopadu by měl být volný prostor, nebo další blok, který budeme překonávat.

Duck:
Zde se rozchází teorie:

Těsně před okrajem byste měli zmáčknout duck a ihned pustit, jako u CJ s tím rozdílem, že už nedopadnete na blok, ale budete padat z něj na zem.
Někdo tento duck provádí, někdo ne, je to na Vás, já osobně ho dělám, jelikož se mi zdá že mě víc zrychluje, autor níže uvedeného videa provádí WJ bez ducku.

Dopad:
Během letu si přesně určíte dříve odhadnuté místo dopadu, pád trvá 0,5-1s podle výšky bloku, ideální není moc vysoký, abyste nepřesáhli Prestrafe 300!
Doporučuji dopadat v úhlu kolem 40° od směru, kterým chcete skočit. 
Okamžitě po dopadu se odrazíte a natočíte směrem kam budete skákat, zbytek je stejný jako u LJ.

http://www.youtube.com/watch?v=eMLEHEIuFDw

 

 

Wierd Jump after Double duck:

Wj+DD je téměř stejná technika jako WJ, ovšem před duckem provedeme ještě jeden.
Takže ve finále je to rozběh, Duck s dopadem na blok, ihned po něm následuje duck s pádem na zem a odraz, skok, dopad.

 

Bhop/Bhop in Duck:

Bunny hop (BJ) je základní technika v HNS a KZ . Umožňuje dosáhnout větší rychlosti než při normálním běhu.

Ptáte se co to vlastně ten Bunny hop je?
Jedná se o tzv. opakovaný skok, zkrátka v okamžiku dopadu skočíte znovu. Je důležité provádět strafy, které Vás během letu zrychlí, jinak byste se postupně zastavili.
Na čas kdy při dopadání zmáčknout skok musíte přijít sami, myslím že se to dá naučit za odpoledne.

 

http://www.youtube.com/watch?v=8vcrZ1Zz7qo

Bhop in Duck (BiD) je technika podobná Bhopu popsanému výše.
Začátek je stejný, rozběh a skok, akorát při dopadu se skrčíte a pokračujete dále buď v BiD, nebo se můžete opět v letu postavit a pokračovat v BJ. Tato technika je užitečná zejména pokud ztrácíte rychlost a potřebujete rychle zrychlit (snad jste se do toho nezamotali :D).


Bhop Long jump je vlastně BJ (Jak je popsáno výše).

http://www.youtube.com/watch?v=QNpHqoYBgW4

 

Další druhy Bhopu:

Drop BJ/BiD
Jak už název vypovídá, jedná se o Bhop, který je proveden po skoku z větší výšky než je plocha na které následně skáčeme.
Je podobný WJ, akorát místo ducku provedeme skok. Nedosahuje však takových vzdáleností!

 

Up BJ/BiD
Up BJ/BiD je, jak je z názvu patrné, skok na blok větší výšky než blok z kterého skáčeme, je to opak DropBJ (Výše).

Stand-up Bhop (SBJ)
Stand-up Bhop je jedna z nejúčinějších technik Bhopu. Její použití Vás hodně zrychlí.

Jde o to, že při letu zmačknete duck, a okamžik před odrazem ho pustíte, to Vám dá velké zrychlení.

Ladder Bhop (Ldbj)
Tato technika je velmi účinná, jelikož se s ní dají lehce překonat težké bloky (Např. 248 na c21_kitty2k_b2 , 1 dole na LJ blocích a 1 dole u T spawnu).
Jedinou podmínkou je aby byl poblíž žebřík, z kterého se bude skákat.

V Podstatě máte 2 možnosti jak skočit Ldbj, a to následovně:

 • Z žebříku dolů: Je to vlastně takový "Drop Ldbj", vylezete tak do půlky žebříku (Záleží na výšce, tak aby Vás to nezabilo) otočíte se tak, abyste ho měli za zády a stisknete Jump.
  Dál už je to stejné jako u BJ, ale nezkoušejte nic jako Ldbj in duck, za 1. to nepůjde, a za 2. Vás to pěkně zpomalí!
 • Z žebříku bez jumpu (Real Ldbj):
  Tato technika je účinná hlavně při runu, jde o to že provedete Ladder Jump (Níže) a při dopadu se odrazíte jako u Bhopu, většinou se při letu otočíte o 180° a skočíte zpátky dolů/na protější budovu.
  Dejte si však pozor, abyste se neodráželi po otočce přímo před žebříkem, CT by vás mohl zablokovat, odrážejte se vždy co nejdále od žebříku!
  [I]E: Dá se to samozřejmě provést třeba z půlky žebříku (Pokud je nízko a nevezme Vám to moc HP).
 •  

  Ladder Jump:

  Ladder jump je technika která Vám pomůže doletět co nejdále od žebříku, na hns mapách bývají bloky na které se dá dostat pouze Ladder jumpem (Např.: c21_rainbow2k - Na červené budově na T spawnu).

  Nejdříve ze všeho se musíte naučit správně lézt po žebříku:

  K žebříku se natočíme šikmo, podíváme se směrem nahoru nebo dolu, podle toho kam lezeme (Nahoru se mi to zdá jednodušší, navíc směrem dolů asi Ladder jump neuděláte :) ) a držíme W + A nebo D, směrem k žebříku.
  Video jak správně lézt zde.

  Tak, teď když už umíme lézt se můžeme dát do Ladder jumpu!

  Lezení:
  Lezeme tak, jak jsme se to naučili výše, nabereme tím dostatečnou rychlost.

  Odraz:
  Těsně před okrajem pustíme W a uděláme strafe na stranu směrem, kde byl žebřík.
  Až se dostanete nad žebřík měli byste být někde v půlce strafu, zbytek letu budete strafovat jako u LJ.

  http://www.youtube.com/watch?v=BIVpoJU5K0k

   

   


  Zpět
  Napsal: Bezdak     Datum: 07.05.2013 - 00:12:35


  Komentáře


  Nemáte povolení vkládat komentáře k této novince
  Strafe
  Strafy na furienovi se robia klávesou \"A\" nebo klávesou \"D\" popřípadě šipkama.
  Napsal: Melkor | Datum: 26.01.2014 - 17:19:33 | |


  Furien
  Hej a poradite ako sa robia strafy na furienovy??
  Napsal: MeNtOs :D :P | Datum: 20.01.2014 - 19:09:53 | |


  counter strike, cs:go, download, hungergames, counter-strike, counter strike 1.6, kotelna, counter strike, counter-strike, ounter strike 1.6, cs:go, hungergames,cs 1.6, counter strike, csgo, counter-strike, counter-strike 1.6,counter strike, kotelna, counter strike 1.6,counter-strike