BB Kódy

Explanation

BB kód je sada tag? založených na HTML jazyce, který je známý. Umo??ují Vám formátovat Vaše příspěvky podobně jako HTML, ale v jednodu??í syntaxu a nikdy nenaru?í vzhled stránek fóra. Schopnost používat BB kód je nastaven správcem fóra, pže?t?te si pravidla fóra před postováním.

Níže je seznam kódů, které můžete použít pro formátování zpráv.

Seznam BB-kódů

  1. Tu?n? / Kurzíva / Podtržené
  2. Barva
  3. Velikost
  4. Písmo
  5. Zvýrazn?ní
  6. Vlevo / Vpravo / Na stžed
  7. Odsazení
  8. E-mail
  9. Odkaz na webovou stránku
  10. Odkaz na téma
  11. Odkaz na příspěvek
  12. Nečíslovaný seznam / číslovaný seznam
  13. Obrázek
  14. Videos
  15. Kód
  16. PHP Kód
  17. HTML kód
  18. Citovat
  19. Neparsovat BB-kódy
  20. Příloha
  21. Cheater
  22. Cheater steam
  23. Spoiler
  24. Sdilena IP
  25. Výpis
Příklady ?patného použití:
  • [url] www.example.com [/url] - nevkládejte mezery mezi tagy a text.
  • [email]myname@domain.com[email] - konec závorky musí obsahovat lomítko ([/email])

Tu?n? / Kurzíva / Podtržené

Zna?ky [b], [i] a [u] Vám umo??ují formátovat text jako tučný, kurzíva a podtržený.

    • [b]text[/b]
    • [i]text[/i]
    • [u]text[/u]
    použití
    • [b]tento text je tučný[/b]
    • [i]tento text je kurzívou[/i]
    • [u]tento text je podtržený[/u]
    Příklad použití
    • tento text je tučný
    • tento text je kurzívou
    • tento text je podtržený
    Výsledek

Barva

Tag [color] Vám umožňuje změnit barvu textu.

  • [color=Nastavení]text[/color]
    použití
  • [color=blue]tento text je modže[/color]
    Příklad použití
  • tento text je modže
    Výsledek

Velikost

Tag [size] Vám umožňuje změnit velikost písma v textu.

  • [size=Nastavení]text[/size]
    použití
  • [size=+2]tento text je dvakrát větší než obvykle[/size]
    Příklad použití
  • tento text je dvakrát větší než obvykle
    Výsledek

Písmo

Tag [font] Vám umožňuje změnit typ písma.

  • [font=Nastavení]text[/font]
    použití
  • [font=courier]tento text je napsán v Courier New[/font]
    Příklad použití
  • tento text je napsán v Courier New
    Výsledek

Vlevo / Vpravo / Na stžed

Å títky [Left], [right] a [center] Vám umo??ují zarovnat text.

    • [left]text[/left]
    • [center]text[/center]
    • [right]text[/right]
    použití
    • [left]tento text je zarovnán nalevo[/left]
    • [center]tento text je zarovnán na stžed[/center]
    • [right]tento text je zarovnán napravo[/right]
    Příklad použití
  • tento text je zarovnán nalevo
    tento text je zarovnán na stžed
    tento text je zarovnán napravo
    Výsledek

Odsazení

Tag [indent] Vám umožňuje odsadit text.

  • [indent]text[/indent]
    použití
  • [indent]tento text je odsazený[/indent]
    Příklad použití
  • tento text je odsazený
    Výsledek

E-mail

Tag [email] Vám umožňuje vložit odkaz na e-mailovou adresu. můžete jej libovoln? pojmenovat.

    • [email]text[/email]
    • [email=Nastavení]text[/email]
    použití
    • [email]j.doe@example.com[/email]
    • [email=j.doe@example.com]Klikni zde pro m?j e-mail[/email]
    Příklad použití
  • Výsledek

Odkaz na webovou stránku

Tag [url] Vám umožňuje vložit odkaz na jiné webové stránky a soubory. můžete jej libovoln? pojmenovat.

    • [url]text[/url]
    • [url=Nastavení]text[/url]
    použití
    • [url]https://csko.cz/forum[/url]
    • [url=https://csko.cz/forum]Fórum csko.cz[/url]
    Příklad použití
  • Výsledek

Odkaz na téma

Tag [thread] Vám umožňuje vložit odkaz na téma pomocí ID. můžete jej libovoln? pojmenovat.

    • [thread]ID tématu[/thread]
    • [thread=ID tématu]text[/thread]
    použití
    • [thread]42918[/thread]
    • [thread=42918]Klikni![/thread]
    (Poznámka: ID tématu je pouze Příklad, nemusí odkazovat na žádné téma/příspěvek.)
    Příklad použití
  • Výsledek

Odkaz na příspěvek

Tag [post] Vám umožňuje Přidat odkaz na konkrétní příspěvek pomocí jeho ID. můžete jej libovoln? pojmenovat.

Nečíslovaný seznam

Tag [list] Vám umožňuje vytvářet jednoduché nežíslované seznamy bez specifikace Dalších parametr?. V rámci seznamu je ka?dá hodnota oznažená [*].

  • [list]text[/list]
    použití
  • [list]
    [*]položka 1
    [*]položka 2
    [/list]
    Příklad použití
    • položka 1
    • položka 2
    Výsledek

číslovaný seznam

Tag [list] Vám umožňuje vytvářet číslované seznamy s parametrem. Tato možnost by m?l mít hodnotu 1 (pro číslovaný seznam); A (abecední seznam s velkými písmeny); a (abecední seznam s malými písmeny); I (číslovaný seznam s velkými ?ímskými ?íslicemi) nebo i (číslovaný seznam s malými ?ímskými ?íslicemi).

  • [list=Nastavení]text[/list]
    použití
  • [list=1]
    [*]položka 1
    [*]položka 2
    [/list]

    [list=A]
    [*]položka 1
    [*]položka 2
    [/list]

    [list=a]
    [*]položka 1
    [*]položka 2
    [/list]
    Příklad použití
    1. položka 1
    2. položka 2
    1. položka 1
    2. položka 2
    1. položka 1
    2. položka 2
    Výsledek

Obrázek

Tag [Img] Vám umožňuje vkládat externí obrázky do Vašich p?isp?vk?. můžete také kombinovat tuto zna?ku s tagem [url] a vytvořit tak z obrázku odkaz.

  • [img]text[/img]
    použití
    • [img]https://csko.cz/forum/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] (Neodkazuje)
    • [url=http://www.example.com] [img]https://csko.cz/forum/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] [/url] (Tvoří odkaz)
    Příklad použití
    • (Neodkazuje)
    • (Tvoří odkaz)
    Výsledek

Videos

The [video] tag allows you to embed videos from various video services within your posts.

  • [video]text[/video]
    použití
    • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
    Příklad použití
    Výsledek

Kód

Tag [code] pžepne na pevnou ?í?ku (jednotné místo), písmo a vše ostatní si zachová všechny mezery.

  • [code]text[/code]
    použití
  • [code]
    <script type="text/javascript">
    <!--
        alert("Hello world!");
    //-->
    </script>
    [/code]
    Příklad použití
  • Kód:
    <script type="text/javascript">
    <!--
    	alert("Hello world!");
    //-->
    </script>
    Výsledek

PHP Kód

Tag [php] funguje stejn? jako tag [code], ale navíc zvýrazní syntaxi PHP kódu. I když je primárn? navržen pro PHP, může správé zobrazit i jiné jazyky.

  • [php]text[/php]
    použití
  • [php]
    $myvar = 'Hello World!';
    for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
    {
        echo $myvar . "\n";
    }
    [/php]
    Příklad použití
  • PHP Kód:
    $myvar 'Hello World!';
    for (
    $i 0$i 10$i++)
    {
        echo 
    $myvar "\n";

    Výsledek

HTML kód

Tag [html] Vám umožňuje provádět zvýrazn?ní syntaxe pro kód HTML.

  • [html]text[/html]
    použití
  • [html]
    <img src="image.gif" alt="image" />
    <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
    [/html]
    Příklad použití
  • HTML kód:
    <img src="image.gif" alt="image" />
    <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
    Výsledek

Citovat

Tag [quote] Vám umožňuje citovat text n?koho jiného.

    • [quote]Citovat[/quote]
    • [quote=Jméno]text[/quote]
    použití
    • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
    • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
    • [quote=John Doe;570299]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
    Příklad použití
    • Lorem ipsum dolor sit amet
    • Citovat Původně založeno John Doe
      Lorem ipsum dolor sit amet
    • Citovat Původně založeno John Doe Zobrazit příspěvky
      Lorem ipsum dolor sit amet
    Výsledek

Zvýrazn?ní

Tag [Highlight] Vám umožňuje zd?raznit text.

  • použití
    [highlight]text[/highlight]
  • Příklad použití
    [highlight]tento text je zvýrazn?ný[/highlight]
  • Výsledek
    tento text je zvýrazn?ný

Neparsovat BB-kódy

Tag [noparse] Vám umožňuje zastavit parsování BB kódu.

  • [noparse][b]text[/b][/noparse]
    použití
  • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
    Příklad použití
  • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
    Výsledek

Příloha

Tag [attach] Vám umožňuje zobrazit přílohy v příspěvku. Zobrazí pouze přílohy, které jsou součástí příspěvku, ve kterém je tag použit.

  • [attach]P?iloženo[/attach]
    použití
  • [attach]12345[/attach]
    Příklad použití
  • Výsledek

Cheater

Cheater

  • [ch]text[/ch]
    použití
  • Cheater
    Příklad použití
  • Cheater
    Výsledek

Cheater steam

  • [chs]text[/chs]
    použití
  • Cheater Steam
    Příklad použití
  • Cheater Steam
    Výsledek

Spoiler

Tag to hide spoilers.

  • [Spoiler]text[/Spoiler]
    použití
  • [spoiler=Example]This is a spoiler tag![/spoiler]
    Příklad použití
  • [spoiler=Example]This is a spoiler tag![/spoiler]
    Výsledek

Sdilena IP

  • [ub]text[/ub]
    použití
  • Sdilena ip
    Příklad použití
  • Sdilena ip
    Výsledek

Výpis

vypis

  • [vypis]text[/vypis]
    použití
  • vypis
    Příklad použití
  • vypis
    Výsledek