Za mě též malé bezvýznamné +.

Možná proto, že ten opěvovaný bod jsem začal plnit dneska.