Tak isto súhlasim, aby sa vrátil granát. Momentálne to v hre dosť chýba.